teisipäev, 13. detsember 2011

Vastuskiri infokoosolekute kutsele


Otepää vallavalitsus

Otepää vallavolikogu

13.12.2011


Lp. Otepää vallavalitsus ning volikogu.


Reedel, 09.12.12 ilmus Otepää Teatajas Pühajärve kooli lapsevanematele ja õpilastele suunatud kutse osaleda infokoosolekutel 13. ja 14. detsembril. Kahjuks ei ole ajalehes märgitud ega siiani saadetud koosoleku päevakorda ega teemasid, mida koosolekutel planeeritakse rääkida. Pühajärve põhikooli hoolekogu liikme Margit Prede ning abivallavanema Merlin Müüri vahelises telefonivestluses selgus, et vald näitab üles head tahet lapsevanematega kohtudes ning väidetavalt räägitakse kuidas hakkab toimuma uuel õppeaastal õppetöö Otepää Gümnaasiumis.


Pühajärve põhikooliga seotud kogukond on ühiselt arvamusel, et kodanikud peavad olema kaasatud probleemide arutamise ja otsuste tegemise juurde ka valimistevahelisel perioodil, sest vaid nii saab leida vallale ning selle elanikele parimad, legitiimsed ja õiglased lahendused.

Oleme korduvalt avaldanud soovi sisuliselt arutleda ning teha omapoolseid ettepanekuid Otepää valla haridusküsimuste lahendamiseks, arutada Pühajärve kooli tuleviku üle ning leida alternatiive ning parimaid võimalikke lahendusi. Kahetsusväärselt ei ole Otepää valla võimud senini meid aruteludesse kaasanud. Äärmiselt kahetsusväärne on, et vallavalitsus teatas eelnõust Pühajärve põhikool sulgeda meedia vahendusel 11. novembril eelnevalt kogukonnaga suhtlemata ning volikogu langetas otsuse piisavat informatsiooni omamata ja alternatiive kaalumata.

Seisame selle eest, et üks Eesti kaunimaid ja innovaatilisemaid põhikoole jääks alles, sest Pühajärve põhikool on tugev kool, mille sulgemine ei ole põhjendatud.

Otepää vallavolikogu langetas 23.11.2011 poliitilise otsuse sulgeda Pühajärve põhikool. Selle otsuse kaebavad Pühajärve põhikooli lapsevanemad kohtusse. Seni kuni kohus ei ole võtnud lõplikku seisukohta nimetatud volikogu otsuse kehtivuse ning jõustumise suhtes, ei ole PPK lapsevanematel ega õpilastel põhjust arutada otsusele järgnevaid tegevusi (sh õppetöö korraldust Otepää Gümnaasiumis alates sügisest 2012.a.) ega valla ametnikel asuda seda poliitilist otsust täitma.

Pühajärve kooli lapsevanemad on hea meelega valmis valla esindajatega kohtuma tingimusel, et toimuks sisuline ning kõiki huvipooli kaasav arutelu. Selle märgiks soovime teilt saada kinnitust, et olete valmis tühistama Pühajärve põhikooli sulgemise otsuse ning toetate Pühajärve põhikooli säilimist. Me oleme väga huvitatud arutama teemadel, kuidas Pühajärve kooli ja lasteaia tegevus jätkub ning kinnitame oma valmisolekut mõlema arengule igati kaasa aidata. Samuti kinnitame oma jätkuvat soovi aidata kaasa Otepää valla haridusküsimuste lahendamisel, leida alternatiive ning parimaid võimalikke arenguteid.

Edaspidise koostöö paremaks sujumiseks palume enne koosolekute ja arutelude toimumist saada kirjalikult koosoleku päevakorda ning arutelule tulevate teemade tutvustust, et saaksime teha omapoolseid ettevalmistusi, kujundada seisukohad konstruktiivseks aruteluks.

Lugupidamisega,


PPK kogukonna nimel


Teet Reedi

Margit Prede

lapsevanemad