reede, 25. november 2011

EÕL: Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus ei ole tehtud kaasamise põhimõtteid järgides

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) on seisukohal, et Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus ei ole tehtud kaasamise põhimõtteid järgides. Täna esitas Õpilasesinduste Liit ka pöördumise vallavolikogu poole, milles taunib otsustusprotsessi käiku.

„Arvestades, et tegemist on täiesti elujõulise põhikooliga, on kogu sündmuste käik algusest peale küsimusi tekitav," sõnas Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees Liina Hirv.

Õpilasesinduste Liit peab oluliseks, et kool oleks õpilaste jaoks meeldiv koht, kus õppetöö toimuks maksimaalselt õpilaste arengut toetavalt ning nende individuaalsetest iseärasustest lähtuvalt. Tänu väikestele klassidele ning edumeelsele kooliperele on Pühajärve Põhikool sellega edukalt toime tulnud. Seda enam on kahetsusväärne, et nii hoolekogu kui kogu koolipere on siiani teadmatuses, millistel kaalutlustel kooli sulgemise kasuks otsustati.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase. Pühajärve Põhikool kuulub samuti Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmete hulka.

MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit
Pressiteade 25.11.2011

Aidaku meid juura ja avalikkus

HEAD KAASLASED, SÕBRAD, TOETAJAD

Otepää volikogu tegi oma otsuse ära. Häbi neile (kaheteistkümnele)!
Kindlasti on Sul peas tiksumas küsimus – mis edasi?

Paslik on meenutada ja parafraseerida klassikute klassikut – „Viimset Reliikviat“:

„Pühajärve inimesed, Otepää volikogu otsustas sulgeda Pühajärve kooli! Matsid jäävad matsideks! Asjata tegid seda, ilma hea koolita ei saa nemadki läbi! Volikogu otsus on vastu võetud, kas see on lõpp? See ei ole lõpp, kõik kestab edasi! Selle otsuse pärast ei lõpe veel meie püha üritus!"

Hoiame kokku, teeme hästi oma igapäevast tööd, märkame ja aitame kõrvalolevat väikest ja suurt inimest. Oleme õnnelikud ja uhked, et meil on selline erakordselt tugev kogukond!

teisipäev, 22. november 2011

Meie laste mõtteid oma koolist

Teema "Kiri vallavolikogu liikmetele"

Kooli kinnipanemine teeb paljude meeleolu kurvaks. Ma ei taha, et meie Pühajärve kool kinni pannakse, sest see on hea ja tore kool, kus on hubane keskkond. Siin on hea õppida, siin on toredad, sõbralikud ja abivalmis õpetajad, kellel on alati meie jaoks aega. Meie kool peaks püsima, sest paljudel on raske kaugemasse kooli minna. Meil pole kerge harjuda uue suurema kooliga. Meil on mõnus väike kool, kus antakse väga head haridust. Meil armastatakse jalgpalli mängida ja sellel alal oleme päris edukad. Kool asub loodussõbralikus asukohas, kus saab ka välitunde teha. Meie koolis saab väga tugeva põhja edasiõppimiseks.

Mu sõbrad vahetuksid uude kooli minekul, aga kõige paremad sõbrad jäävad maha. Külaelu sureks välja, noored läheksid kõik ära ja keegi ei kolikski enam siia. Ma olen selle kooliga rahul ning ma väga-väga loodan, et kool jääb alles. Raske on õppida põhikooli viimast aastat kusagil uues koolis ning õpiedukus võib halveneda sisseelamise tõttu. Meil on omad traditsioonid, nagu näiteks kiviuputamine, seinamaaling - need kaovad ära. Minu vennal pole mõtet kevadel seinale pilti teha, kui see ära lõhutakse.

Kas ma saan uues koolis hakkama? Muretsen oma väiksema venna pärast, kes on esimeses klassis. Pühajärve kool jääb mulle ainukeseks kooliks, mis mulle on meeldinud. Mis meie headest õpetajatest saab ja direktorist, kes on selle kooli võimsaks teinud? Me oleme oma maakonnas põhikoolidest üks suuremaid. Meil on sõbralikud klassid, kes teevad kõike koos. Kuidas õed-vennad lasteaias hakkavad käima, kui meie peame kaugemale kooli minema? See kool peab püsima jääma, sest kool toetab meid. Mulle meeldib see kool ja kui ma jään ilma selle koolita, siis olen väga kurb.

Mina käin Pühajärve kooli liinibussiga. Minu pere valik pärast lasteaeda seisnes selles, et teises koolis oli eelkool 5 päeva nädalas, kuid Pühajärve koolis üks päev - nii vanemad arvasidki, et ülejäänud päevadel saan ma veel oma lapsepõlve nautida. Niisiis olen mitmeid aastaid siin koolis käinud, kuid nüüd tahab Otepää vald kooli sulgeda. Austatud vallavolikogu liikmed, kas teie oleksite tahtnud oma koolist lahkuda, kui mõni või ainult üks klass on veel lõpuni käia? Mina arvan, et te ei oleks tahtnud. Arvestage ka teiste huvidega.

Viimasel ajal on olnud kooliperel raske, sest on saabunud julmad teated otsusest meie kool kinni panna. Nii õpilased kui õpetajad on mures kooli ja oma saatuse pärast. Ma võin öelda, et mitte ükski inimene siin koolimajas ei soovi selle kooli sulgemist. Miks peaks olema meie kooli õpilastel parem õppida Otepää Gümnaasiumis kui Pühajärve Põhikoolis, kus saavad kõik nii palju tähelepanu kui neile vaja? Me saame aru, et tuleks kokkuhoid, kuid mille arvelt? Sellise ühtse, pikkade traditsioonide ja kokkuhoidva kooliperega kooli kinnipanemisega ei saavuta te midagi, isegi mitte Otepää Gümnaasiumi õpilaste arvu tõusu. Üks kindel asi, mida te sellega saavutate, on rahva pahameel.

Loodan, et saate aru, et siin olevad õpilased tõesti armastavad oma kooli ning soovivad hariduse saada Pühajärve koolist. Meie koolil on süda sees. Mina ei näe põhjust, miks peaks meie kooli kinni panema, Eestis on ka palju väiksemaid koole kui meie kool, aga need koolid püsivad - miks ei võiks meie kool alles jääda? Paljud õpetajad jäävad tööst ilma ja praegu on isegi raske tööd leida. Pühajärve kool on üks parimaid koole üldse ja seda ei arva ainult mina, vaid ka teised. Meie kool on väga elujõuline ja tore maakool. Kõik lõpetajad on sisse saanud oma soovitud kooli. Klassides on küll vähe õpilasi, aga samas on see hea, kuna õpetajal on õpilastele rohkem aega ja klass on ka ühtsem ning õpilased saavad omavahel hästi läbi.

Lõpetan selle kooli juba järgmisel kevadel, aga see ei tähenda, et mul on suva, kas see kool läheb kinni või mitte - mul ei ole suva. Mul käivad siin koolis õed. Ma tahaksin kunagi võib-olla oma lapsedki Pühajärve kooli tuua. Õpilastel peaks olema valikuvõimalus, kuhu kooli õppima minna - kui meie kool kinni läheb, siis valikuvõimalust pole. Mis saab nendest, kes alles tulid 1.klassi - nemad ei ole veel selle kooligagi ära harjunud ja juba pannakse kool kinni. Otseselt mind kooli sulgemine ei puudutaks, kuid ma hoolin oma kaasõpilastest, kes kogu südamest siia jääda soovivad.

Olen arvamusel, et meil on palju parem õppida väikses, rahulikus ja koduses koolis, nagu see on meie kool, mitte kärarikkas linnakoolis. Paar eelnevat aastat on meie kooli kohal hõljunud kooli sulgemise oht, me oleme sellele vastu pidanud, kuid nüüd, kui ma arvasin, et see on lõpuks läbi, kerkis see teema jälle üles - ma ei saa aru, miks on vaja kinni panna nii ilus, kodune, kaunima kooli tiitli saanud kool, kust saab väga tugevat põhiharidust. Kui meenutada vallavanema sõnu kooliaasta algusest "see kool ei lähe kinni" - mis siis nüüd toimub? Minule ausalt öeldes ei meeldigi enam siin vallas elada, sest kogu see Otepää vallas toimuv võimuvõitlus ajab lihtsalt pea valutama. Selline heade ja õpihimuliste lastega täidetud kool peaks kindlasti jätkama. Meil kõigil on selle kooliga tähtsaid ja ilusaid mälestusi. Te võiks rohkem rääkida meie, lastega, ja küsida ka meie arvamust.

VÕTKE ARU PÄHE, VALLAVOLIKOGU LIIKMED, JA MÕELGE KA, MIDA TE TEHA TAHATE! JÄTKE MEIE KOOL LÕPUKS RAHULE!

Meeleavaldus Pühajärve Põhikooli toetuseks

Homme, 23.novembril kell 14.30 korraldab Pühajärve põhikooli eest võitlev kogukond avaliku koosoleku Otepää vallavalitsuse ees, et nõuda demokraatiat ning toetada Pühajärve põhikooli säilimist.

Pühajärve põhikool on tugev, innovaatiline ja elujõuline kool, mis vastab riikliku rahastamisesüsteemi mudelile. Pühajärve põhikooli lapsed saavad hea hariduse ning sellel on oluline koht kogukonna identiteedile ja selle hoidmisele. Vallavalitsuse otsus kool sulgeda ei ole põhjendatud, ütles hoolekogu esimees Andrus Eensoo.

Kooli hoolekogu liige Teet Reedi sõnul on mõistetav, et gümnaasiumivõrk võib vajada ümberkorraldust. Kuid nagu on väljendanud nii peaminister kui ka haridusminister, tuleb hoida ning säilitada kodulähedasi põhikoole, ütles Reedi. Pühajärve kooli sulgemise põhjendamiseks ei ole vallavõim esitanud sisulisi argumente ega fakte, samuti puudub neil tulevikuvisioon.

Tänaseks on Pühajärve kooli ümber kogunenud inimesed asunud võitlema Eestis järjest enam leviva teerullipoliitika ning pseudodemokraatia vastu, mille elavaks näiteks on Pühajärve kooli ümber toimuv võitlus, ütles lapsevanem Kristel Nämi. Otepää vallas tehakse otsuseid salaja mingites tagatubades, inimestega ei suhelda, nende ettepanekud lükatakse tagasi ning volikogu muudetakse kummitempliks. On lubamatu, et kohalik omavalitsus otsustab kooli sulgemise ilma otseselt asjassepuutuvate inimestega, õpetajate ja lapsevanematega dialoogi pidamata ning sisulisi põhjendusi esitamata.

Otepää valla aktiivsed kodanikud kutsuvad kõiki osalema homme kell 14:30 algaval Pühajärve põhikooli säilimise toetusmeeleavaldusel ja nõudma ühiselt avatud ning lugupidavat dialoogi võimulolijate ning kodanike vahel.


Rohkem infot:

Teet Reedi 5059086, reedi@uninet.ee

Margit Prede 56900450 margit@ringles.eeHEAD SÕBRAD, TUTTAVAD NAABRID – TULGE MEILE APPI!

KÕIK MAAPIIRKONDADE ELANIKUD

ÜHINEGE NÜÜD !!!

MEIE KÜLAD JA MEIE KODUD ON OHUS!

Ärme lase

isekatel ja ahnetel Otepää vallaisadel elu maapiirkonnas

välja suretada

HAKKAME NEILE KOOS VASTU!

Tule ja avalda oma arvamust Otepää vallavolikogule!

Kolmapäeval 23.nov 14.30-15.15

toimub Otepääl vallavalitsuse ees meeleavaldus!


ANNAME HÄÄLEKALT TEADA, ET

MEIE EI OLE VALLA ISEKATE OTSUSTEGA

NÕUS!


Buss väljub Sihva poe juurest

14.15 ning lasteaia juurest 14.20


Anna oma hääl Pühajärve kooli toetuseks

http://petitsioon.ee/http-petitsioon-ee

Kuidas panna kinni kooli

(Margit Prede (Pühajärve Põhikooli hoolekogu liige) avalik kiri Reformierakonnale ilmus Õhtulehes 22. november 2011 http://www.ohtuleht.ee/452981)

Hea reformierakondlane, ma kirjutan Sulle suure mure pärast. Ma ei ole Reformierakonna liige, olen teiega seotud liberaalse ilmavaate toetaja ja valijana ning ka seetõttu, et minu vennad ja isa on Sinu erakonnakaaslased. Kuigi üksikutes punktides pole ma Reformierakonna seisukohtadega nõus, olen pidanud Sinu erakonna poolt Eestile valitud euroopalikku teed õigeks.

Elan juba kaheksa aastat maal, Otepää vallas. Meie peres kasvab kaks last. Ma tulin linnast maale elama teadlikult, et pakkuda oma lastele turvalist ja looduskeskset kasvukohta.

Koolile vesi peale

Küllap oled kuulnud, et meil siinkandis on üks Pühajärve Põhikool. See on kool, kus õpib 90 last ja lisaks käib kooli juures olevas lasteaias 18 last ning teist sama palju on veel järjekorras lasteaiakohta ootamas.

See on kool, kus kõik õpetajad ja kõik lapsed tunnevad üksteist, kus õppeprotsessis arvestatakse iga lapse omapära ja hinnatakse erinevaid andekusi, kus iga laps saab silma paista ja ilma hirmu tundmata olla selline, nagu ta on. Iseenesestmõistetavalt annab see kool head ja tugevat põhiharidust, igal aastal lähevad mitmed põhikooli lõpetajad edasi õppima Eesti tippgümnaasiumidesse. Pühajärve Põhikool on pärjatud 2007. a. Eesti kauneima kooli tiitliga ja on EDUKO uuringu järgi Euroopa innovatiivne maakool.

Küllap oled kuulnud meie koolist seetõttu, et seda kooli tahab Sinu erakonnakaaslaste juhtitud vallavõim juba jälle kinni panna. Ma räägin Sulle lühidalt, kuidas seda tehakse.

Kohalikus lehes ilmus 11. novembril info, mis teatas, et on olemas eelnõu, mis sulgeb Pühajärve Põhikooli. Samas edastati ka kutse õpetajatele ja lapsevanematele tulla koosolekule, kus kooli likvideerimsiplaani tutvustatakse. Enne otsuse tegemist ei toimunud mitte mingeid arutelusid lapsevanemate ja õpetajatega, isegi kooli direktor luges sulgemisplaanist lehest.
Meie kooli hoolekogu saatis seepeale Otepää vallale 13 sisulist küsimust, milles palusime esitada tegevuskava ja arvestused, mis põhjendaksid kooli sulgemise vajadust, aga kahetsusväärselt ei ole meile vastatud.
Me oleme esitanud vallale kirjalikke ettepanekuid valla haridusküsimuste lahendamiseks, teinud koostööettepanekuid juba rohkem kui aasta, aga palvete mitmekordsusest hoolimata ei saa kooli õpetajad, hoolekogu ega lapsevanemad mingeid vastuseid ega toimu ka mingisugust dialoogi.

Eelmisel nädalal toimunud kokkusaamistel õpetajatega (need on meil protokollitud) on vallavanem Andres Visnapuu selgelt öelnud, et arvutusi ega plaane, mis mingilgi moel põhjendaksid kooli sulgemise vajadust, lihtsalt pole. Kogu plaan koosnebki ideest, et likvideerime kooli ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Seda, et finants-arvestusi tehtud pole, kinnitab ka ühele teabenõudele saadud vastus, kuigi teabenõudeid on vanemate poolt esitatud rohkem.

Selle kooli taga on kogukond, pered, külad, kelle elusaatust see sulgemisotsus mõjutab. Need on Eesti inimesed, kelle arvamust Sinu erakonnakaaslased pole tahtnud kuulata!

Sinu partei ütleb mulle, et ära toeta kohalikel valimistel valimisliitusid, et parteid valides saad kindlad põhimõtted ja maailmavaate. Ma olen seda uskunud! Aga samas on kohalik Reformierakonna juhitud võim täielikult vastuolus oma partei poolt välja käidud aadetele ja seisukohtadele.

Ma ei saa aru, mis liberaalsusest, avatusest ja kodanikuühiskonna kaasamisest saame rääkida olukorras, kus kõiki lapsevanemaid puudutav otsus tehakse kuskil tagatoas salaja ära.

Teerulliga üle

Sa küsid-mõtled äkki, et tühja sest maakoolist? Et küllap on see koolipidamine kulukas. Ja muidugi, ka kunstimuuseumi, raamatukogu ja teatri ülalpidamine on kallis. Aga kõike siin elus ei saa mõõta vaid rahas ja Otepää vald on Eesti mõistes jõukas vald, kohalike omavalitsuste analüüsi järgi on võimekamad vaid pealinna satelliitvallad ja suuremad linnad. Kõik on prioriteetide ja tahte küsimus, kogukonna toetus on vallal ju olemas.

Ja siit tulebki minu kõige suurem hirm, et kui praegu ei kuula ja arvesta reformierakondlaste juhitud vald oma rahvaga, kas sama ei juhtu varsti ka kogu riigis? Kas selline silmakirjalik ja valelik poliitika, hoolimatus ja ebaõiglus oma inimeste suhtes ei saa normiks ka meie valitsusele? Mul on häbi. Ja hirm.

Aga täna veel on selline kool Pühajärvel olemas, kus kasvavad ja õpivad õnnelikud lapsed, kuhu vanemad tahavad oma lapsi tuua, kus on head õpetajad.

Meie kooli ümber koondunud kogukond soovib Reformierakonna poolt juhitud vallavolikoguga sisulist arutelu, kaasa rääkimise õigust meie lapsi ja peresid puudutavates küsimustes. Me hoolime oma kodukohast ja oma koolist ning tahame, et kõik otsused oleksid põhjendatud ning põhjalikult läbi kaalutud. Meie seisukoht on, et selline jõuga kooli sulgemine on lühinägelik, mis ei ole suunatud Otepää valla kui atraktiivse elukeskonna ja võimalike töökohtade kasvule.

Sellel kolmapäeval, 23. novembril sunnib vallavalitsus volikogu toetama Sinu erakonnakaaslaste poolt tehtud otsust Pühajärve Põhikooli sulgemise kohta. Erakonna ministrid, saadikud ja keskkontor ei tohi võtta kohalikult parteirakukeselt otsustusõigust, kuid antud küsimus on selgelt ületanud ühe valla, maakonna ja ka erakonna piirid. See loob pretsedendi sarnase teerullipoliitika elluviimiseks teistes valdades ja laiemalt kogu riigis.

Hea reformierakondlane, kui Sina veel usud demokraatlikkusse Eestisse, siis helista oma erakonnakaaslastele volikogus Aivar Nigolile, Aivo Meemale ja teistele ja tuleta neile meelde, et sellisel moel asjade ajamine ei lähe kokku Reformierakonna aadete ja seisukohtadega!

Lapsevanemate mured

MÕTTEID PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI LASTEVANEMATE KÜSITLUSEST

Selgituseks. Lastevanemate küsitluses oli viimane lahter jäetud, et lapsevanem saaks vabas vormis oma mõtteid kirjutada. Siin on meie kooli ja lasteaia lastevanemate mõtted.

 • Kuna Pühajärve Põhikool sobib meie lastele oma suuruse poolest, siis selle sulgemise korral oleme tõsiselt kaalunud Eestist ära kolimist. Kõik sugulased on läinud Soome ja ilmselt võtame ka meie selle tee ette ja lapsed hakkavad käima Soomes eesti koolis :(
 • Probleem ei ole kauguses vaid OG juhtimises ehk sisulist laadi.
 • Meie pere üks laps käib Pipi lasteaias, teine PPK-s. Kui kool liidetakse OG-ga, kolime väga tõenäoliselt oma pere Otepäält ära.
 • Vanema lapse paneks kindlasti Nõosse kui see oleks võimalik, sest sinna tahab ta ise edasi minna. Noorema aga Otepääle tõenäoliselt. Muret tekitab see, et mis saab trennidega. Praegu saab ta varakult koju, et ära õppida ja siis trenni minna. Aga mis kell ta Otepäält koju hakkab saama? Kui tal vahepeal koju ei tasu tulla, siis venib ju koolipäev 8ni välja. Absurdne!! Loodan et kool ikka püsima jääb!!!!
 • Pole küll mõelnud ausalt nii kaugele, et uut kooli valima peaks, Kui aga siiski, siis peaks olema samuti väike kodune ja sõbralik nagu Pühajärve Põhikool praegu.
 • Oleme mõelnud Elva koolile
 • Pühajärve põhikooli sulgemisega kaotab vald nii praegused, kui ka tulevased maksumaksjad.
 • Märkisin küll Palupera, aga vanema lapse puhul tuleb kaalumisele ka Tartu. Noorema lapse puhul olen kaalunud koduõpet, aga hingekirja paneks ta sel puhul mõne teise valla kooli
 • Minul on kaks last, üks käib lasteaias, teine tuleb sinna järgmisel sügisel. Meie pere otsus on, et me oma lapsi OG ei pane. Valime hetkel Palupera ja Kuldre vahel. Valiku kriteeriumiks on kooli tugevus (hetkel pole teemaga kursis). Oleme ka arutanud Tartusse kolimist, meie pere tööasjad on Tartuga seotud.
 • Otepää gümnaasiumi võib muuta sümpaatsemaks ainult kooli juhtkonna ja juhtimisstiili vahetus.
 • Ma ei taha ka veel uskuda, et vald paneb selle ringi peale bussi käima kui Sihva lasteaeda lähevad 3 last. Sellega tekib mul siis probleem, kuidas saab mu laps lasteaeda, kui ma olen graafiku alusel tööl.
 • Esiteks pole veel uurinud teisi koole ja meie perel pole selliseid võimalusi, et ise viia lapsi hommikuti kooli, praegu käivad nad bussiga.
 • Sellisel juhul on ka suur tõenäosus, et lahkun siit vallast ja üldse Eestist
 • Ilmselt läheb laps Otepää Gümnaasiumi, kuna enamus tema lasteaiakaaslasi käib seal koolis ja osad on neist siiani ta sõbrad. Mul endal on mingi kiiks selle kooli suhtes, ei oskagi öelda miks. Vist seepärast, et tunnen väga paljusid selle kooli lõpetajaid, kes pole just väga edukad oma edasisel eluteel - pigem puntras. Minu suurem tüdruk on ka Pühajärve Põhikooli lõpetanud, kuna siis, kui me Otepääle kolisime (1999) polnud OG-s kohta. Tema sõnul pole paremat kooli olemaski - kool oli nagu üks suur pere. Edasised õpingud jätkusid tal Ülenurme Gümnaasiumis, kuna ta ei soovinud minna OG-i. Ehk suudame ikkagi Pühajärve Põhikooli säilitada ja pole vaja mõelda, kuhu edasi. Kuldar Veere oli vallale saatnud kahe kooli kulude kalkulatsiooni, millel polnud küll eriliselt suurt vahet, kas üks või kaks kooli. Kui veel küttekulusid optimeerida, saaks veel rohkem kokku hoida.
 • Otepää kooli saatmine on vastumeelne.
 • 9.klassi laps ei jätka õpinguid Otepää Gümnaasiumis
 • Koolitee pikkus oleneb transpordivahendist, koolibussi ja liinibussiga võib kodu ja koolivaheline tee venida pikemaks.
 • 9klassi laps ei jätka õpinguid Otepää Gümnaasiumis
 • Seoses oma spordihuviga on 9. klassis käiv laps valinud teises maakonnas asuva kooli..
 • See on hullumeelsus! -selline kool kinni panna. Ma kirjutan vallast välja.
 • Kaalume ära kolimist
 • Miks me soovime, et meie laps õpib väikeses koolis? Kooli õhkkond on sõbralikum ja rahulikum, sest lapsi on vähem ja tekib oma pere tunne. Õpetaja õpib minu last palju paremini tundma, kui suures koolis - see tagab hea koostöö. Probleemid saab kiiremini lahendada. Õpetajal on väiksemas klassikollektiivis rohkem aega jõuda iga lapseni - nii tublima kui nõrgemani.
 • PPK jääb püsima!
 • Kilomeetrite poolest on Keeni sama pikk maa kui Otepääle, ning kiusatus on viia Keeni kooli kui bussisõit kompenseeritakse valla poolt
 • Olen Pühajärve kooli valinud oma lapsele teadlikult, olenemata koolitee pikkusest. Sooviksin, et ta saaks oma õpinguid jätkata just selles koolis.

Meeleavaldus kolmapäeval 23.nov

esmaspäev, 21. november 2011

Regilaul Pühajärve kooli võitlusest


Riukalikult salamahti

Nagu läinud aastal nähti

Koduust ei löödud lahti

Otsus lihtsalt ära tehti

Lehe kaudu levis teade

Meie kodukooli peade

Maharaiumise tahe

Pole valla meelest pahe

Esimese „sõja“ ajal

Meie armsas koolimajas

Nigol aktusel lõi lokku

Kui saab kümme last teil kokku

Uude esimesse klassi

Ei me teid siis linna tassi

Täitsimegi selle nõude

Vägivald ei istu jõude

Muneb aina kuldseid sõnu

Tundes tõmblemisest mõnu

Ei nad meist ja lastest hooli

Nõudvad Pühajärve kooli

Neil on vaja tühja maja

Üle eesti juba kajab

Kuulda on et Visnapuule

Erakond see surub suule

Visnapuu ei karda riski

Aaviksoogi vagaks ristis

Kuid seal kus palju tegijaid

On ausaid kõrvu nägijaid

Kui see karu pöörane
me kooli juurde jõuab
siis pahameelest urisedes
plaane näha nõuab

endal pole üldse aru
et numbrid-plaanid
pähe mahuks

mis sa ott meid tülitad
asjata ju küsid sa
mõtteid-plaane
meil on sada
kuulda -näha
sa neid ei taha

...

Asüüli veel ei taotle me

Alles on meil võitlusvõime

Põlisrahva usk ning aru

Võita vägev Vale Karu


Volinik Külli Uibo: paneme ka lasteaia kinni!

Täna, Esmaspäeval 21.11 kell 13.40

helistasin Otepää Vallavolikogu liikmele Külli Uibole , telefonile kohe ei vastatud aga 13.46 helisatas Uibo tagasi. Ei pidanud ennast pikalt tutvustama kuna oleme endised kooliõed ja täna võimlevad meie mõlema lapsed ühes võimlemisrühmas.

Uibo oli vestluse alguses äärmiselt meeldiv. Kui uurisin temalt : kas tema valla kodanikuna ja volikogu liikmena (ja ühtlasi hariduskomisjoni liikmena) on tõesti seda meelt, et Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Valla olukord paraneb Pühajärve kooli sulgemisega, siis selle küsimuse peale ärritus Uibo ilmselgelt ja sõnas, et kahjuks mul on klient ja mul ei ole aega sinuga rääkida sellel teemal.

Kui palusin teda öelda sobilik aeg mil ta saab rääkida, et helistan siis tagasi või kohtume siis oli tema vastuseks: „ Mul ei ole aega tegeleda selliste nõmedustega” Ja mitmeid kordi korrates oma küsimust: Palun ütle kuna sul on see aeg, et kohtud minu ja võibolla veel mõne lapsevanemaga siis tema vaid tõstis häält ja bravuuritses toru otsas et, ei ole sellisteks asjadeks aega ja kõik! Selleks kohtuvad teiega abivallavanem ja vallavanem ja volikogu esimees kellele saate oma küsimusi esitada!”

Mainisin talle et mõelgu lapsevanemana olukorrale, et tema lapse koolitee pikeneb ca 10 km võrra ühes suunas, see teeb 20 km päevas – siis oli jällegi tema vastus: „ et kohalike lapsi käib Pühajärve koolis väga vähe, kõik lapsed ja õpetajad veetakse kokku mujalt. Ja milleks pidada vallas 2 nõrka kooli kui võiks olla 1 tugev ja üleüldse ega see koolide liitmine nende initsiatiiv ole, et riik käskis, Ja on teinud vastava seaduse! Selles koolis on palgal täiskohaga vaid 2 õpetajat kellest üks on direktor ja koolis puudub huvitegevus absoluutselt ja kool on kulukas. Ja kes sul üldse käseb seal maal elada, koli ka linna!!!!”

Mainisin Uibole, et antud koolireformi seadus ei puuduta kuidagi põhikoole ja veel enam tugevaid põhikoole. Siis tundus Uibo sellest kuulvat esmakordselt! Palusin teda ka mõistma, et kohalik omavalitsus peaks keskenduma Gümnaasiumi tugevaks muutmisele , mis tähendab seda, et peale põhikooli lõppu tahavad kohalikud lapsed just Otepää Gümnaasiumis jätkata.

Küsisin, et miks sul selline suhtumine on maainimestesse ja miks teil siis seda endist Pühajärve valda oli Otepää linnaga vaja liita – kui maaelanikud nüüd nii kulukad ja tülikad on?

Vastas Uibo: Ega meie seda liitmise otsust ei teinud, ja meie (praegune vallavalitsus) poole süüdi selles et vald ja linn liideti.

Kuigi volikokku asudes teadis Uibo kindlasti, et väga suur Otepää Valla elanike elab just linnapiirist väljapool.

Küsisin, et kulla Külli sa oled rahva poolt valitud ja rahva saadik omavalitsuses, ning sinu kohus on kodanikega suhelda siis vastus oli uuesti väga hämmastav:

„ Sina küll mind ei ole valinud – sest ma ei saanud Sihva külast ühtegi häält, kõik hääled tulid mulle Otepäält!”

Seega tegin järelduse, et saadikud on endile antud hääled analüüsinud ja vastavalt sellele ka kodanikesse suhtumise seadnud... Lihtsalt uskumatu!

Murelikuks teeb see, et meie poolt valitud rahvasaadikud ei ole isegi kursis seadustega, rääkimata sellest et vallaelanikega suhtlemist nimetatkse nõmeduseks!

Hariduskomisjoni liikmena ei ole Uibo kursis kooli reaalsete kuludega, personali arvuga ning koolis toimuva huvitegevusega – see on HÄBIVÄÄRNE!

Uibo küsis minult et kust ma üldse võtan et Pühajärve kool ära kaob? Et äkki jääb Otepääle üks põhikool mille nimi on Pühajärve Põhikool ja 1 Gümnaasium mille nimi on Otepää Gümnaasium?”

Seega lihtsa valemiga muutes Otepää põhikooli nimi Pühajärve põhikooliks , kaotavad nad ära vaid Sihva asulas tegutseva maja!

Vallavanem ütles kohtumisel õpetajatega et lasteaed jääb tegutsema sinna kus hetkel aga jah seda maja on vaja kütta ning küttesüsteem on koolimajal ja lasteaial üks, ütlesin Uibole. Seepeale taas Uibo vastu, tühja koolimaja hakatakse küll kütma aga vaid minimaalselt hoides temperatuuri +1c.

Küsisin jahmunult et +1c kuidas sellega saavad lapsed sinu meelest lasteaias hakkama?

Ütles Uibo, et lasteaeda pole plaaniski sinna jätta..... !

Seega see seletab kõik!

Enne telefonikõne lõppu ütlesin Uibole, et ei kavatse enda teada jätta tema kohatuid, ebapädevaid ja bravuurseid väljendeid vaid kavatsen tõstatada meedias selle teema kuidas ta suhtub inimestesse ja oma valla kodanikesse. Siis ta vastas: Provotseeri kui tahad! Kui see peaks kusagil ilmuma siis tean, et sina oled selle taga!

Vastasin, et kindlasti kavatsengi oma nimega esineda – aga kas tema ka on selleks valmis et tema nimi just nende väljaütlemiste taga esineb!

Seepeale vastas ta OLGU! ja toru lendas hargile!

KULLA RAHVAS MIKS MEID ESINDAVAD JUST SELLISED SAADIKUD......???????????????????? kas oleme tõesti sellise käitumise ära teeninud?

Lugupidamisega Kristel Nämi


Meie laste ja kooli tegemised

Väike valik meie vahvatest tegemistest läbi aastate.

Created with flickr slideshow.

laupäev, 19. november 2011

Juhtkiri: Rääkigem ometi!

19.11.2011 00:00

Valgamaalane

Taas kord on üles kerkinud Pühajärve põhikooli sulgemise küsimus. Põhjuseks on toodud majanduslik kasu, mille vallavalitsus sellest otsusest saavat. Vabanevat raha lubatakse kasutada teiste lastele mõeldud objektide rajamisele, korrastamisele ja hooldamisele.

Sellele otsusele on rangelt vastu aga Pühajärve põhikooli lastevanemad, samuti kooli hoolekogu ning juhtkond. Neljapäevasel lastevanemate koosolekul sõnas direktor Miia Pallase vägagi mõistvalt, et teinekord peabki tegema karme otsuseid, kuid nendest tuleb rääkida just nende inimestega, keda need otsused kõige enam mõjutavad ehk antud juhul kooli laste ja nende vanematega.

Paraku aga luges enamik Pühajärve-Sihva piirkonna elanikke uudist, samuti teateid rahvakoosolekutest alles ajalehest. Ilmselgelt põhjustab vallajuhtide taoline käitumine nördimust ja tunnet, et kohalikest tahetakse lihtsalt üle sõita.

Pühajärve põhikooli on viimastel aastatel «rünnatud» suisa viis korda. Senimaani on kooli eest võitlejad saanud oma tahtmise. Nüüd, kus aga kooli sulgemise oht taas üles kerkinud, on ilmselt asjasse vähem puutuvad inimesed jällegi põnevil, kuidas olukord seekord laheneb.

Esmapilgul tundub, et siinkohal pole kahjuks võimalik jõuda mõlemaid pooli rahuldava lahenduseni. Küll aga on arutelu käigus kerkinud üles mitu ühese vastuseta küsimust. Näiteks: kui suur on kooli sulgemisest saadav majanduslik kasu? Kuidas vallavalitsus kavatseb organiseerida laste transpordi Otepääle? Kuidas vallavalitsus tagab, et Pühajärve põhikooli õpilased Otepää gümnaasiumi õppima asuvad?

Seega on suhtlus asjaosalistega olnud puudulik ning reformikava läbi mõtlemata. On igati loogiline, et ükski kodukohast ja -koolist lugupidav inimene ei lase sellistel tingimustel oma kooli sulgeda.

kolmapäev, 16. november 2011

Pühajärve kooli lapsevanemad nõuavad sisulist arutelu

PRESSITEADE: Pühajärve kooli lapsevanemad nõuavad sisulist arutelu

Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning lapsevanemad nõuavad vallalt kooli sulgemise otsuse edasi lükkamist ning sisulist arutelu valla elanikega. Esmaspäeval esitas PPK hoolekogu Otepää vallale päringu, kus paluti esitada koolide ühendamise tegevuskava ning arvestused, siiani sellele vastatud ei ole. Seetõttu peavad Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning lapsevanemad Otepää valla poolt tänaseks kokkukutsutud koosolekut osaks näilise kaasamise protsessist ning on otsustanud selles küünilises mängus mitte osaleda.

Pühajärve kooli vilistlane Solveig Raave kinnitab, et vallavõim ei ole elanikke kaasanud ja tegi otsuse salaja. "Me oleme esitanud vallale kirjalikke ettepanekuid valla haridusküsimuste lahendamiseks, teinud koostööettepanekuid juba rohkem kui aasta,“ ütles Raave. „Oleme palunud kirjalikke arvestusi ja tegevuskava koolivõrgu ümberkorraldamise kohta Otepää piirkonnas, aga palvete mitmekordsusest hoolimata ei saa kooli õpetajad, hoolekogu ega lapsevanemad mingeid vastuseid. Koolide ühendamise otsuse eelnõust lugesime reedel ajalehest!"

Külavanem Ivika Nõgel peab sellist jõuga kooli sulgemist ebademokraatlikuks, mille tulemuseks on kodaniku ja võimu kaugenemine. Nõgeli hinnangul on sellel halb mõju ka Otepää valla kui atraktiivse elukeskkonna ja võimalike töökohtade kasvule. „Selline otsus on selgelt suunatud keskuse huvide kaitseks ja on hoolimatu linnast väljaspool toimuva suhtes,“ ütles külavanem Nõgel. „Tegelikult on valdade ühinemisest saadik kogu Otepää valla majanduspoliitika suunatud keskuse tugevdamisele valla arvelt. Enamus investeeringud on läinud linna, mujal valla piires on investeeringuid tehtud vaid teede korrashoidu."

Lapsevanem Margit Prede sõnul töötab kohalik Reformierakonna juhitud võim vastu oma partei poolt väljakäidud põhimõtetele ja seisukohtadele. „Mis liberaalsusest, avatusest ja kodanikuühiskonna kaasamisest saame rääkida olukorras, kus kõiki lapsevanemaid puudutav otsus tehakse kuskil tagatoas salaja ära,“ ütles Prede. Tema hinnangul minnakse head haridust pakkuva, kohalikule identiteedile vajaliku, innovaatilise ja kaunima kooli tiitliga pärjatud Pühajärve Põhikooli sulgemisega otseselt vastuollu ka käimasoleva haridusreformiga. „Peaminister kui ka haridusminister on selgelt välja öelnud, et põhikool peab olema kodu lähedal,“ ütles Prede. „Lisaks on nad kinnitanud, et tugevaid põhikoole ei suleta."

Otepää valla elaniku, kooli hoolekogu liige ja kogukonna eestkõneleja Teet Reedi sõnul tuleks valda elama rohkem inimesi vaid siis, kui seal on hea elukeskkond ning kvaliteetsed haridusasutused. „Ühe Eesti parima maakooli Pühajärve Põhikooli sulgemise tulemusena peletame siit noori peresid eemale,“ on Reedi kindel. „Selle lõpptulemus on, et Otepääl suletakse ka gümnaasium, sest selles piirkonnas lihtsalt ei ela enam noori, kes keskharidust vajaksid.“

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450

Pühajärve Põhikooli õpilaste pöördumine

Lgp. Miia Pallase


Pöördumine.

Lugesime 11. novembri „Otepää Teatajast”, et meie kooli tahetakse alates uuest õppeaastast sulgeda. Tänasel õpilasesinduse koosolekul tekkis väga palju küsimusi ja muresid. Me soovime, et meile räägitakse:

 1. Mis on kooli sulgemise põhjuseks?

 2. Miks lasteaed võib jääda oma majja, aga kool mitte?

 3. Mis saab minu klassijuhatajast ja teistest õpetajatest?

 4. Kas ma saan õppida oma praeguste klassikaaslastega ühes klassis?

 5. Kui mul on õppimisega raskusi, kas ma saan teises koolis abi?

 6. Mis saab KIKi projektidest?

 7. Mis kell algavad ja lõpevad tunnid?

 8. Kas buss viib mind kooli ja toob tagasi nagu praegu?

 9. Minu vend tahab ka õppida Pühajärve Põhikoolis

 10. Tahan lõpetada põhikooli heade tulemustega, aga kardan, et viimasel põhikooli aastal kooli vahetades õpitulemused langevad.

 11. Mis saab meie uutest arvutitest?

 12. Mis saab kooli mööblist?

 13. Mis saab meie kooli traditsioonidest ja seinamaalingutest?

 14. Mis saab meie päeviku kujundamisest?

 15. Miks meie kooli õpilased ei meeldi vallale?

 16. Miks ei küsita meie käest, mida meie arvame?


Pühajärve PK õpilaste nimel

Elina Eensoo

ÕE asepresident 14.november 2011

esmaspäev, 14. november 2011

Pühajärve põhikooli hoolekogu pöördumine

Seoses 11.11.2011.a. Otepää Teatajas ilmunud artikliga „ Otepää valla haridusasutusi ootab ees ümberkorraldamine“ teeme järgmise pöördumise ning avaldame heameelt, et vallavalitsus soovib avalikult arutama hakata haridusküsimusi. Ühtlasi kinnitame jätkuvalt oma koostöövalmidust valla arengut puudutavate küsimuste arutamisel.

Artiklis ilmunud informatsiooni kohaselt plaanib vallavalitsus 23. novembril toimuvale vallavolikogu istungile esitada eelnõu, mille eesmärk on pakkuda kvaliteetset gümnaasiumiharidust ja säilitada tugev põhikool. Lisaks viidati, et valla prioriteediks on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikkus ning edaspidine arendamine, mille saavutamiseks tuleb üks paralleelsetest struktuuridest ümber korraldada ning vabanev ressurss suunatakse alushariduse ja noorte vaba aja tegevustele.

Kuna tegemist on äärmiselt oluliste küsimustega kogu valla edasises arengus, palume vallavalitsusel enne avalikku koosolekut esitada kirjalik haridusasutuste ümberkorraldamise tegevuskava koos eelarvega. Samuti palume kirjalikult vastata alljärgnevatele küsimustele:

 1. Kuidas, mille arvelt ning kui suur finantsiline kokkuhoid koolide ühendamisel tekib?

 2. Millised saavad olema alusharidusse suunatavad ressurssid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?

 3. Millised saavad olema noorte vaba aja tegevustesse suunatavad ressurssid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?

 4. Millised saavad olema huviharidusse suunatavad ressurssid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?

 5. Millised on huvihariduse eelisarendatavad ning prioriteetsed suunad?

 6. Millest tulenevalt eelisarendatakse just valitud suundi?

 7. Kuidas kavandatav ümberkorraldus aitab hariduse kvaliteeti tõsta?

 8. Missugused on haridusnäitajate kvaliteedi muutuse, eeldatavasti tõusu, hindamise mõõdikud?

 9. Kuidas planeeritav muudatus aitab Otepää Gümnaasiumil saada 2013. aastal gümnaasiumiõppe läbiviimiseks vajalikku koolitusluba ehk tagada PGS-s nõutud kolm õppesuunda?

 10. Missuguse protsessi tulemusel valitakse välja arendatavad õppesuunad ja kuidas need muudavad hariduse Otepää Gümnaasiumis kvaliteetseks ning atraktiivseks?

 11. Kuidas kavandatav uus lasteaiahoone ehitus ning renoveeritavad Avatud Noortekeskuse ruumid on seotud kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmise ja tugeva põhikooli säilimise eesmärgi saavutamisega?

 12. Milline saab olema ühendatud haridusasutuste personalivajadus, personali töökoormus ning planeeritavad töötasud?

 13. Kuidas on planeeritud ühendatud õppeasutuste personaliküsimuste lahendamine, st värbamine, valik, töölepingute sõlmimine ja töölt vabastamine.

Arvestame, et vallavalitsusel on olemas põhjalik tegevuskava ning eelarve, millega saame tutvuda ning mis annab vastuse nii ülaltoodud kui ka paljudele teistele haridusasutuste ümberkorraldamisega kaasnevatele küsimustele.

Eeldame, et demokraatlikus kohalikus omavalitsuses antakse ümberkorraldustest otseselt puudutatud osapoolele mõistlik aeg vastustega tutvumiseks ning oma seisukohtade kujundamiseks, peale mida on võimalik hariduse ümberkorraldamisega seotud teemasid avalikul koosolekul arutada.

Palume vastata eeltoodud küsimustele Pühajärve Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi hoolekogudele ja lastevanematele ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 12.12.2011. Peale seda saame ühiselt kokku leppida avaliku koosoleku toimumise aja.

Samuti palume teil viivitamatult teavitada avalikkust, et kolmapäevaks 16. novembriks plaanitud koosolek jääb ära ning samuti ei toimu antud küsimuse arutamist 23. novembri volikogus.


Lugupidamisega,


Andrus Eensoo

Hoolekogu esimees

14.11.2011


Kas Otepää vald püüab taaskord Pühajärve kooli sulgeda?

Reedel, 11.11.2011 ilmus Otepää Teatajas Otepää vallavalitsuse artikkel „Otepää valla haridusasutusi ootab ees ümberkorraldamine“, kus on kirjas, et 23. novembril plaanitakse esitada volikogule eelnõu, mille kohaselt liidetakse Pühajärve põhikool Otepää Gümnaasiumiga ning lasteaiarühm Otepää lasteaiaga.

Täielik artikkel on alltoodud

"Otepää valla haridusasutusi ootab ees ümberkorraldamine“

Tänane riiklik suundumus sunnib kõiki kohalikke omavalitsusi kogu Eestis korrastama oma haridusvõrgustikku. Peamiseks põhjuseks koolivõrgustiku ümberkorraldamisel on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad nõuded. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 89 kohaselt tuleb gümnaasiumi tegevus viia riiklikus õppekavas sätestatud nõudele ja tagada kolm õppesuunda, vastavusesse hiljemalt 2013. aasta 1.septembriks. Üleriigilise koolivõrgu korrastamise protsessi
käigus selgitatakse välja gümnaasiumid, mis saavad gümnaasiumiõppe läbiviimiseks koolitusloa.
Haridus- ja teadusministeeriumi juurde moodustatud töörühmad selgitavad 2011. a lõpuks välja olulisimad kriteeriumid koolitusloa saamiseks. Sellega seoses valmistab Otepää vallavalitsus ette tegevused valla üldhariduskoolide õppekavade vastavusse viimiseks põhikooli ja gümnaasiumi osas. Otepää Vallavalitsus on esitamas 23. novembril toimuvale vallavolikogu istungile eelnõu, mille eesmärk on kvaliteetse gümnaasiumihariduse pakkumine ja tugeva põhikooli säilitamine. Selle eelnõu kohaselt liidetakse Pühajärve Põhikooli 1.-9. klassid Otepää Gümnaasiumiga ja lasteaiarühm Pipi Otepää lasteaiaga. Liitumine jõustub 31. augustil 2012. aastal. Lasteaiarühm jätkab tegutsemist samas kohas, Pühajärve raamatukogu hoones. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on alates 2005./2006. õppeaastast kooli õpilaste arv pidevalt langenud. 2005./2006. õa õppis Pühajärve Põhikoolis 149 õpilast, 2011./2012. 89 õpilast, mis on 59,7% 2005./2006. aastal kooli õpilaste arvust. Otepää Gümnaasiumis on viimase
nelja aastaga õpilaste arv kahanenud vähem kui Pühajärve Põhikoolis, ent siiski märgatavalt. 2005./2006. õa õppis Otepää Gümnaasiumis 615 õpilast, 2011./2012. õa 429 õpilast, mis on 69,8% 2005/2006. õppeaasta õpilaste arvust.
“Meie peamine prioriteet on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikkus ning edaspidine arendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb üks paralleelsetest struktuuridest ümber korraldada,” sõnas vallavanem Andres Visnapuu. “Haridusvõrgustiku ümberkorraldamise tulemusel saame vabaneva ressursi suunata alushariduse ja noorte vaba aja tegevustele. Kavas on ehitada lasteaiale uus hoone ja renoveerida Avatud Noortekeskuse ruume.”
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli vahekaugus on 7 km. Otepää vallas on täiesti toimiv tasuta koolibussiliiklus. Koolibussivõrgustiku optimeerimine võimaldab lastel mugavamalt ja ajasäästlikumalt tegeleda huvialaharidusega.Gümnaasiumis on tagatud kõik õppetööks vajalik: vana õppekorpus renoveeriti 2010. aastal, olemas on uus sisustus, laiendatud on söögisaali. Gümnaasium on seega üks paremini varustatud koolidest Lõuna-Eestis. Gümnaasium on saanud kaasaegse aula, kus on mitmete võimalustega esitlus- ja helitehnika, mis võimaldab korraldada üritusi kuni 400 inimesele. Arvuti- ja keeleklassides on uus tänapäevane info- ja kommunikatsioonitehnika. Täielikult on rekonstrueeritud
kõik kanalisatsiooni-, elektri- jm süsteemid. Otepää Gümnaasium on üleriigilises koolide pingereas olnud kõrgel kohal ja juba mitmeid aastaid Valgamaa parim kool.
Koolide liitmisel ühineb ka mõlema õppeasutuse personal. Kindlasti on struktuurimuudatuste olulisemateks kriteeriumiteks pedagoogide kvalifikatsioon. Valla seisukohalt on tähtis, et õpilasi õpetaksid oma ala parimad spetsialistid.
Otepää Vallavalitsus kutsub Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpetajaid 14.11.2011 kell 16.00 Otepää Kultuurikeskusesse ja kõiki lapsevanemaid 16.11.2011 kell 18.00 Otepää Kultuurikeskusse koosolekule, kus selgitatakse vallavalitsuse plaane.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää Teataja 11.11.2011