Koolilood

HOIDKU JA KOSUTAGU ALLJÄRGNEV MEIE VAIMU NING HINGE (meie  karmis võitluses rahvavaenlaste vastu ning aitamaks neidki õigele teele ...) 


Väike valik meie vahvatest tegemistest läbi aastate

Created with flickr slideshow.

21.november 2011

Videoklippe   teeme ise   jõulukohvik   võimlemine   päkapikk 


Rubriik OLEME UHKED

ÜHESKOOS MÕTLEMINE, ARUTLEMINE JA ELLUVIIMINE EELDAB HUVITAVAID KOOLIPÄEVI JA ÜHISETTEVÕTMISI, MILLEGA MUUDETAKSE KOOLIELU HUVITAVAKS JA MEELDEJÄÄVAKS!


Kooliharidust on antud Pühajärve mail alates 1775. aastast. 1857. aastal toodi kool Sihvale selleks ehitatud koolimajja.1993. aasta kevadel avati praegune koolimaja. 1998. aastal avati kooli spordisaal.
Kooli liik muutus 30.05.2006.a. põhikoolist sai Pühajärve Põhikool - Lasteaed. Täna õpib koolis 90 õpilast ja lasteaias tegutseb liitrühm 18 lapsega. Otepää valla arengukava 2011 - 2020 näeb ette Põhikooli lasteaia rekonstrueerimise (Pühajärve Põhikooli lasteaiarühmade üleviimise Pühajärve Põhikooli peahoonesse) 2012. aastal.
Ka kooli prioriteediks on lasteaiarühma(de) ületoomine koolimajja. Vallal on olemas vastav projekt.
*Meil on läbivate teemade õppeaastad (kutsume näiteks külalisi, korraldame loenguid, kontserte, rühmatöid, esitlusi).
Huvitavad temaatilised kooliaastad:
2002/3003 TURVALISUS, motoks MÕTLEN SINULE: "Ära teisele seda, mida Sa ei taha, et Sulle tehakse!"
2003/2004 LIIKUMINE, motoks "Tervis on ilu pant."
2004/2005 KESKKOND, motoks"Oma silm on kuningas."
2005/2006 MEEDIA, motoks "Kui Sa endast ei anna teada, siis ei ole Sind olemas."
2006/2007 KARJÄÄR, motoks"Enese ja töömaailma tundmine aitavad planeerida karjääri."
2007/2008TURVALISUS, liiklusaasta motoks " Sina oled liikleja, kes tunneb liikluseeskirju ja näed enda kõrval teisi inimesi."
2008/2009 LIIKUMINE, motoks "Tähtis pole võit, vaid osavõtt!" ja toimusid kooli esimesed olümpiamängud.
2009/2010 KESKKOND  ja SÄÄSTLIKKUS, motoks "Uus on unustatud vana."
2010/2011 MEEDIA, motoks "Taba õige hetk!"
2011/2012 KARJÄÄR, motoks "Tulevik on meie kätes!"
*Oma kooli laul, lipp, logo, (olümpiaasta maskott Hugo).

*Ühtehoidev kooli - ja lasteaiapere.
*Abivalmid, aktiivsed kooli toetavad lapsevanemad.
*Tublid õpetajad ja töökas abipersonal.

*Meie lapsed tunnevad üksteist alates lasteaiast kuni 9. klassini. Kõik koolis töötavad täiskasvanud tunnevad lapsi, nende õdesid-vendi-vanemaid.
*Lasteaialaste üleminek kooli toimub sujuvalt ja stressivabalt.
*Me tunneme teineteist ja hoolime! Kui lapsevanem läheb oma lapsele kooli järele ja küsib esimese inimese käest, kus mu laps on, siis teatakse - aa, nad läksid just õue või arvutiklassi või vaatavad telekat.

*2007. aasta Eesti kauneim kool. Tiitli andis üle Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Kooli seina kaunistab Anu Raua gobelään "Aabitsa kukk".
*Meil oli oma veebibeebid. Aastatel 2006 ja 2007 jälgisime veebikaamera vahendusel tihase- ja metstikupere toimetusi.
*2008. aastal sai Pühajärve Põhikool keskkonnaministri poolt “Aasta keskkonnateoke 2008” tiitli ja rahalise preemia.
*2010. aasta EDUKO uuringu järgi oleme Euroopa innovaatiline maakool.

*Oleme pälvinud keeleõppeprojekti Euroopa tunnuskirja ja oleme tunnustatud kui Comenius kool aastast 2002.
*Oleme osalenud rahvusvahelistes projektides 1997-2007, mille käigus on ilmunud trükis "Kodupaiga võlus" (ühistöö Rootsi sõpruskooliga).

*Oleme sisehindamise lipulaev.
*Tunnustused AASTA KOOLITUSSÕBRALIKUM ORGANISATSIOON 2009, AASTA ÕPPIJA (Karin, Pille), AASTA KOOLITAJA (Ene-Mall, Ene), AASTA ÕPETAJA (Krista, Miia, Leelo, Anneli), AASTA EMA (Lii).
*Eesti Vabariigi Valge risti IV järgu orden anti kooli direktorile Ene-Mall Vernik-Tuubelile 1998.aastal.

*Meie õpilased on edukalt esinenud erinevate ainete piirkondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel.
*Meie kooli vilistlane osales rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil.
*Mitmed kooli vilistlased on saanud Pühajärve koolist nii tugeva põhihariduse, et on lõpetanud gümnaasiumi medaliga Noarootsi Gümnaasiumi, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi,  Otepää Gümnaasiumi.

*Aastast 1995 on tegeletud rahvatantsuga, osaletud on kõigil koolinoorte ja üldtantsupidudel.
*1996. aastal toimus I rahvatantsuüritus Sabak, mis toimub tänaseni.

*Aastast 2004 on Pühajärve põhikool SA KIK toel ellu viinud erinevaid loodushariduslikke üritusi.
*Aastast 2010 on Pühajärve Põhikool loodusharidusliku suunaga kool.
*Igal kevadel sõidame mõnda Eestimaa kaunisse paika. 2012 - Lahemaa, 2011 - Loode-Eesti,  2010 - Pärnumaa, 2009 - Ida-Virumaa, 2008 - Matsalu Rahvuspark.
*Aastast 1996 oleme oma kooliaastat alustanud "Tere kool" matkaga.

PIKAAJALISED  TRADITSIOONID:
*Aastast 1953 toimub kivi uputamine ehk murekivi pesemine Pühajärves. Lõpuklass peab viima oma lennu numbriga kivi Pühajärve ja 8. klassil tuleb  kivi järvest üles leida ja välja tuua.
*Aastast 1997 ilmub regulaarselt KOOLI ALMANAHH.
*Aastast 1998 on SEINAMAALINGU traditsioon, kui lõpetav klass jäädvustab ennast kooli seinale.
*Igal aastal on meil 8-nda klassi kujundatud OMA KOOLI PÄEVIK.
*Meil on OMA KOOLI AJALEHT "Globus".
*Fotoprojekt. Igal kevadel avavad 9. klassi lõpetajad fotonäituse, mis tutvustab neid endid. Iga lõpetaja vormistab enda fotod ja kirjutab juurde tekstid. Fotod avavad vaatajale inimese sisemaailma.
*Õpilaste joonistustest oleme välja andnud kaks kaardikomplekti.
*Meil toimub igaaastane ÕPILASKONVERENTS, kus 8-nda klassi õpilased tutvustavad oma uurimustöid.

*Pühajärve Põhikooli on lõpetanud mitmed erivajadustega õpilased nt. vaegkuulja õpilane, lihtsustatud õppekavaga, individuaalõppekavaga õpilased ja ekstern.
*Meie lapsed saavad kooli ja koju koolibussiga.
*1-6 klassi õpilastele on pikapäevarühm, mille tegevused on järgmised: mängutund (õues, võimlas, arvutiklassis, videotoas), 14.00 lõunasöök ja pärast seda õppimistund ning mängutund, kuni koolibussi väljumiseni.
*Oleme õnnelikud, et meie algkooli lapsed on kooli juures tegevustega hõivatud kuni pärastlõunani, nad ei pea olema üksinda kodus.

*Toimekas õpilasesindus, kes igal aastal viib läbi ühe noorteprojekti.
*Õpilasesinduse moto - MHHH mõtle, hoia, hooli, hinda!
*Oleme TORE (tugiõpilaste oma ring Eestis) kool.

*Kaasame kõiki.
*Väga mitmekesine huvitegevus.
*Väga hea koostöö oma kooli hoolekoguga.
*Meil õpivad andekad puhkpilliõpilased (Pühajärve Puhkpilliorkestri koosseisus).
*Kooli külalised ütlevad alati, et küll teil on ilus kool.
*Pranglimine on meie koolis popp.
*Meil on statsionaarne näituste ruum, kus saab pidevalt vaadata õpilaste väga huvitavaid töid.
*Viime läbi igaaastaselt rahulolu küsitlused.
*Üks väheseid koole, kus saab praktiliselt uksest välja astudes kohe suusarajale.
*Meil on oma seiklusrada.
*Meie tühja kõhu eest hoolitseb väga hästi FIE Kalju Saaremäe.
*Väärtustame klassijuhataja tööd (meie koolis toimub ka klassijuhatajatund).
*Oleme kokku leppinud oma kooli põhiväärtustes.
*Meil toimuvad igakuised paberisäästupäevad ning kujundame säästvat mõtteviisi (mis vähegi võimalik, see korduvkasutusse).
*Jagame infot kooli veebikalendri kaudu (säästab paberit, on operatiivne, võimaldab olla kõigega kursis ja siis kui vaja, aitab ununemise vastu vm).
22.november 2011

Meie laste mõtteid oma koolist
Teema "Kiri vallavolikogu liikmetele"

Kooli kinnipanemine teeb paljude meeleolu kurvaks. Ma ei taha, et meie Pühajärve kool kinni pannakse, sest see on hea ja tore kool, kus on hubane keskkond. Siin on hea õppida, siin on toredad, sõbralikud ja abivalmis õpetajad, kellel on alati meie jaoks aega. Meie kool peaks püsima, sest paljudel on raske kaugemasse kooli minna. Meil pole kerge harjuda uue suurema kooliga. Meil on mõnus väike kool, kus antakse väga head haridust. Meil armastatakse jalgpalli mängida ja sellel alal oleme päris edukad. Kool asub loodussõbralikus asukohas, kus saab ka välitunde teha. Meie koolis saab väga tugeva põhja edasiõppimiseks.

Mu sõbrad vahetuksid uude kooli minekul, aga kõige paremad sõbrad jäävad maha. Külaelu sureks välja, noored läheksid kõik ära ja keegi ei kolikski enam siia. Ma olen selle kooliga rahul ning ma väga-väga loodan, et kool jääb alles. Raske on õppida põhikooli viimast aastat kusagil uues koolis ning õpiedukus võib halveneda sisseelamise tõttu. Meil on omad traditsioonid, nagu näiteks kiviuputamine, seinamaaling - need kaovad ära. Minu vennal pole mõtet kevadel seinale pilti teha, kui see ära lõhutakse.

Kas ma saan uues koolis hakkama? Muretsen oma väiksema venna pärast, kes on esimeses klassis. Pühajärve kool jääb mulle ainukeseks kooliks, mis mulle on meeldinud. Mis meie headest õpetajatest saab ja direktorist, kes on selle kooli võimsaks teinud? Me oleme oma maakonnas põhikoolidest üks suuremaid. Meil on sõbralikud klassid, kes teevad kõike koos. Kuidas õed-vennad lasteaias hakkavad käima, kui meie peame kaugemale kooli minema? See kool peab püsima jääma, sest kool toetab meid. Mulle meeldib see kool ja kui ma jään ilma selle koolita, siis olen väga kurb.

Mina käin Pühajärve kooli liinibussiga. Minu pere valik pärast lasteaeda seisnes selles, et teises koolis oli eelkool 5 päeva nädalas, kuid Pühajärve koolis üks päev - nii vanemad arvasidki, et ülejäänud päevadel saan ma veel oma lapsepõlve nautida. Niisiis olen mitmeid aastaid siin koolis käinud, kuid nüüd tahab Otepää vald kooli sulgeda. Austatud vallavolikogu liikmed, kas teie oleksite tahtnud oma koolist lahkuda, kui mõni või ainult üks klass on veel lõpuni käia? Mina arvan, et te ei oleks tahtnud. Arvestage ka teiste huvidega.

Viimasel ajal on olnud kooliperel raske, sest on saabunud julmad teated otsusest meie kool kinni panna. Nii õpilased kui õpetajad on mures kooli ja oma saatuse pärast. Ma võin öelda, et mitte ükski inimene siin koolimajas ei soovi selle kooli sulgemist. Miks peaks olema meie kooli õpilastel parem õppida Otepää Gümnaasiumis kui Pühajärve Põhikoolis, kus saavad kõik nii palju tähelepanu kui neile vaja? Me saame aru, et tuleks kokkuhoid, kuid mille arvelt? Sellise ühtse, pikkade traditsioonide ja kokkuhoidva kooliperega kooli kinnipanemisega ei saavuta te midagi, isegi mitte Otepää Gümnaasiumi õpilaste arvu tõusu. Üks kindel asi, mida te sellega saavutate, on rahva pahameel.

Loodan, et saate aru, et siin olevad õpilased tõesti armastavad oma kooli ning soovivad hariduse saada Pühajärve koolist. Meie koolil on süda sees. Mina ei näe põhjust, miks peaks meie kooli kinni panema, Eestis on ka palju väiksemaid koole kui meie kool, aga need koolid püsivad - miks ei võiks meie kool alles jääda? Paljud õpetajad jäävad tööst ilma ja praegu on isegi raske tööd leida. Pühajärve kool on üks parimaid koole üldse ja seda ei arva ainult mina, vaid ka teised. Meie kool on väga elujõuline ja tore maakool. Kõik lõpetajad on sisse saanud oma soovitud kooli. Klassides on küll vähe õpilasi, aga samas on see hea, kuna õpetajal on õpilastele rohkem aega ja klass on ka ühtsem ning õpilased saavad omavahel hästi läbi.

Lõpetan selle kooli juba järgmisel kevadel, aga see ei tähenda, et mul on suva, kas see kool läheb kinni või mitte - mul ei ole suva. Mul käivad siin koolis õed. Ma tahaksin kunagi võib-olla oma lapsedki Pühajärve kooli tuua. Õpilastel peaks olema valikuvõimalus, kuhu kooli õppima minna - kui meie kool kinni läheb, siis valikuvõimalust pole. Mis saab nendest, kes alles tulid 1.klassi - nemad ei ole veel selle kooligagi ära harjunud ja juba pannakse kool kinni. Otseselt mind kooli sulgemine ei puudutaks, kuid ma hoolin oma kaasõpilastest, kes kogu südamest siia jääda soovivad.

Olen arvamusel, et meil on palju parem õppida väikses, rahulikus ja koduses koolis, nagu see on meie kool, mitte kärarikkas linnakoolis. Paar eelnevat aastat on meie kooli kohal hõljunud kooli sulgemise oht, me oleme sellele vastu pidanud, kuid nüüd, kui ma arvasin, et see on lõpuks läbi, kerkis see teema jälle üles - ma ei saa aru, miks on vaja kinni panna nii ilus, kodune, kaunima kooli tiitli saanud kool, kust saab väga tugevat põhiharidust. Kui meenutada vallavanema sõnu kooliaasta algusest "see kool ei lähe kinni" - mis siis nüüd toimub? Minule ausalt öeldes ei meeldigi enam siin vallas elada, sest kogu see Otepää vallas toimuv võimuvõitlus ajab lihtsalt pea valutama. Selline heade ja õpihimuliste lastega täidetud kool peaks kindlasti jätkama. Meil kõigil on selle kooliga tähtsaid ja ilusaid mälestusi. Te võiks rohkem rääkida meie, lastega, ja küsida ka meie arvamust.

VÕTKE ARU PÄHE, VALLAVOLIKOGU LIIKMED, JA MÕELGE KA, MIDA TE TEHA TAHATE! JÄTKE MEIE KOOL LÕPUKS RAHULE!
22.november 2011