teisipäev, 13. detsember 2011

Vastuskiri infokoosolekute kutsele


Otepää vallavalitsus

Otepää vallavolikogu

13.12.2011


Lp. Otepää vallavalitsus ning volikogu.


Reedel, 09.12.12 ilmus Otepää Teatajas Pühajärve kooli lapsevanematele ja õpilastele suunatud kutse osaleda infokoosolekutel 13. ja 14. detsembril. Kahjuks ei ole ajalehes märgitud ega siiani saadetud koosoleku päevakorda ega teemasid, mida koosolekutel planeeritakse rääkida. Pühajärve põhikooli hoolekogu liikme Margit Prede ning abivallavanema Merlin Müüri vahelises telefonivestluses selgus, et vald näitab üles head tahet lapsevanematega kohtudes ning väidetavalt räägitakse kuidas hakkab toimuma uuel õppeaastal õppetöö Otepää Gümnaasiumis.


Pühajärve põhikooliga seotud kogukond on ühiselt arvamusel, et kodanikud peavad olema kaasatud probleemide arutamise ja otsuste tegemise juurde ka valimistevahelisel perioodil, sest vaid nii saab leida vallale ning selle elanikele parimad, legitiimsed ja õiglased lahendused.

Oleme korduvalt avaldanud soovi sisuliselt arutleda ning teha omapoolseid ettepanekuid Otepää valla haridusküsimuste lahendamiseks, arutada Pühajärve kooli tuleviku üle ning leida alternatiive ning parimaid võimalikke lahendusi. Kahetsusväärselt ei ole Otepää valla võimud senini meid aruteludesse kaasanud. Äärmiselt kahetsusväärne on, et vallavalitsus teatas eelnõust Pühajärve põhikool sulgeda meedia vahendusel 11. novembril eelnevalt kogukonnaga suhtlemata ning volikogu langetas otsuse piisavat informatsiooni omamata ja alternatiive kaalumata.

Seisame selle eest, et üks Eesti kaunimaid ja innovaatilisemaid põhikoole jääks alles, sest Pühajärve põhikool on tugev kool, mille sulgemine ei ole põhjendatud.

Otepää vallavolikogu langetas 23.11.2011 poliitilise otsuse sulgeda Pühajärve põhikool. Selle otsuse kaebavad Pühajärve põhikooli lapsevanemad kohtusse. Seni kuni kohus ei ole võtnud lõplikku seisukohta nimetatud volikogu otsuse kehtivuse ning jõustumise suhtes, ei ole PPK lapsevanematel ega õpilastel põhjust arutada otsusele järgnevaid tegevusi (sh õppetöö korraldust Otepää Gümnaasiumis alates sügisest 2012.a.) ega valla ametnikel asuda seda poliitilist otsust täitma.

Pühajärve kooli lapsevanemad on hea meelega valmis valla esindajatega kohtuma tingimusel, et toimuks sisuline ning kõiki huvipooli kaasav arutelu. Selle märgiks soovime teilt saada kinnitust, et olete valmis tühistama Pühajärve põhikooli sulgemise otsuse ning toetate Pühajärve põhikooli säilimist. Me oleme väga huvitatud arutama teemadel, kuidas Pühajärve kooli ja lasteaia tegevus jätkub ning kinnitame oma valmisolekut mõlema arengule igati kaasa aidata. Samuti kinnitame oma jätkuvat soovi aidata kaasa Otepää valla haridusküsimuste lahendamisel, leida alternatiive ning parimaid võimalikke arenguteid.

Edaspidise koostöö paremaks sujumiseks palume enne koosolekute ja arutelude toimumist saada kirjalikult koosoleku päevakorda ning arutelule tulevate teemade tutvustust, et saaksime teha omapoolseid ettevalmistusi, kujundada seisukohad konstruktiivseks aruteluks.

Lugupidamisega,


PPK kogukonna nimel


Teet Reedi

Margit Prede

lapsevanemad

reede, 25. november 2011

EÕL: Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus ei ole tehtud kaasamise põhimõtteid järgides

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) on seisukohal, et Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus ei ole tehtud kaasamise põhimõtteid järgides. Täna esitas Õpilasesinduste Liit ka pöördumise vallavolikogu poole, milles taunib otsustusprotsessi käiku.

„Arvestades, et tegemist on täiesti elujõulise põhikooliga, on kogu sündmuste käik algusest peale küsimusi tekitav," sõnas Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees Liina Hirv.

Õpilasesinduste Liit peab oluliseks, et kool oleks õpilaste jaoks meeldiv koht, kus õppetöö toimuks maksimaalselt õpilaste arengut toetavalt ning nende individuaalsetest iseärasustest lähtuvalt. Tänu väikestele klassidele ning edumeelsele kooliperele on Pühajärve Põhikool sellega edukalt toime tulnud. Seda enam on kahetsusväärne, et nii hoolekogu kui kogu koolipere on siiani teadmatuses, millistel kaalutlustel kooli sulgemise kasuks otsustati.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase. Pühajärve Põhikool kuulub samuti Eesti Õpilasesinduste Liidu liikmete hulka.

MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit
Pressiteade 25.11.2011

Aidaku meid juura ja avalikkus

HEAD KAASLASED, SÕBRAD, TOETAJAD

Otepää volikogu tegi oma otsuse ära. Häbi neile (kaheteistkümnele)!
Kindlasti on Sul peas tiksumas küsimus – mis edasi?

Paslik on meenutada ja parafraseerida klassikute klassikut – „Viimset Reliikviat“:

„Pühajärve inimesed, Otepää volikogu otsustas sulgeda Pühajärve kooli! Matsid jäävad matsideks! Asjata tegid seda, ilma hea koolita ei saa nemadki läbi! Volikogu otsus on vastu võetud, kas see on lõpp? See ei ole lõpp, kõik kestab edasi! Selle otsuse pärast ei lõpe veel meie püha üritus!"

Hoiame kokku, teeme hästi oma igapäevast tööd, märkame ja aitame kõrvalolevat väikest ja suurt inimest. Oleme õnnelikud ja uhked, et meil on selline erakordselt tugev kogukond!

teisipäev, 22. november 2011

Meie laste mõtteid oma koolist

Teema "Kiri vallavolikogu liikmetele"

Kooli kinnipanemine teeb paljude meeleolu kurvaks. Ma ei taha, et meie Pühajärve kool kinni pannakse, sest see on hea ja tore kool, kus on hubane keskkond. Siin on hea õppida, siin on toredad, sõbralikud ja abivalmis õpetajad, kellel on alati meie jaoks aega. Meie kool peaks püsima, sest paljudel on raske kaugemasse kooli minna. Meil pole kerge harjuda uue suurema kooliga. Meil on mõnus väike kool, kus antakse väga head haridust. Meil armastatakse jalgpalli mängida ja sellel alal oleme päris edukad. Kool asub loodussõbralikus asukohas, kus saab ka välitunde teha. Meie koolis saab väga tugeva põhja edasiõppimiseks.

Mu sõbrad vahetuksid uude kooli minekul, aga kõige paremad sõbrad jäävad maha. Külaelu sureks välja, noored läheksid kõik ära ja keegi ei kolikski enam siia. Ma olen selle kooliga rahul ning ma väga-väga loodan, et kool jääb alles. Raske on õppida põhikooli viimast aastat kusagil uues koolis ning õpiedukus võib halveneda sisseelamise tõttu. Meil on omad traditsioonid, nagu näiteks kiviuputamine, seinamaaling - need kaovad ära. Minu vennal pole mõtet kevadel seinale pilti teha, kui see ära lõhutakse.

Kas ma saan uues koolis hakkama? Muretsen oma väiksema venna pärast, kes on esimeses klassis. Pühajärve kool jääb mulle ainukeseks kooliks, mis mulle on meeldinud. Mis meie headest õpetajatest saab ja direktorist, kes on selle kooli võimsaks teinud? Me oleme oma maakonnas põhikoolidest üks suuremaid. Meil on sõbralikud klassid, kes teevad kõike koos. Kuidas õed-vennad lasteaias hakkavad käima, kui meie peame kaugemale kooli minema? See kool peab püsima jääma, sest kool toetab meid. Mulle meeldib see kool ja kui ma jään ilma selle koolita, siis olen väga kurb.

Mina käin Pühajärve kooli liinibussiga. Minu pere valik pärast lasteaeda seisnes selles, et teises koolis oli eelkool 5 päeva nädalas, kuid Pühajärve koolis üks päev - nii vanemad arvasidki, et ülejäänud päevadel saan ma veel oma lapsepõlve nautida. Niisiis olen mitmeid aastaid siin koolis käinud, kuid nüüd tahab Otepää vald kooli sulgeda. Austatud vallavolikogu liikmed, kas teie oleksite tahtnud oma koolist lahkuda, kui mõni või ainult üks klass on veel lõpuni käia? Mina arvan, et te ei oleks tahtnud. Arvestage ka teiste huvidega.

Viimasel ajal on olnud kooliperel raske, sest on saabunud julmad teated otsusest meie kool kinni panna. Nii õpilased kui õpetajad on mures kooli ja oma saatuse pärast. Ma võin öelda, et mitte ükski inimene siin koolimajas ei soovi selle kooli sulgemist. Miks peaks olema meie kooli õpilastel parem õppida Otepää Gümnaasiumis kui Pühajärve Põhikoolis, kus saavad kõik nii palju tähelepanu kui neile vaja? Me saame aru, et tuleks kokkuhoid, kuid mille arvelt? Sellise ühtse, pikkade traditsioonide ja kokkuhoidva kooliperega kooli kinnipanemisega ei saavuta te midagi, isegi mitte Otepää Gümnaasiumi õpilaste arvu tõusu. Üks kindel asi, mida te sellega saavutate, on rahva pahameel.

Loodan, et saate aru, et siin olevad õpilased tõesti armastavad oma kooli ning soovivad hariduse saada Pühajärve koolist. Meie koolil on süda sees. Mina ei näe põhjust, miks peaks meie kooli kinni panema, Eestis on ka palju väiksemaid koole kui meie kool, aga need koolid püsivad - miks ei võiks meie kool alles jääda? Paljud õpetajad jäävad tööst ilma ja praegu on isegi raske tööd leida. Pühajärve kool on üks parimaid koole üldse ja seda ei arva ainult mina, vaid ka teised. Meie kool on väga elujõuline ja tore maakool. Kõik lõpetajad on sisse saanud oma soovitud kooli. Klassides on küll vähe õpilasi, aga samas on see hea, kuna õpetajal on õpilastele rohkem aega ja klass on ka ühtsem ning õpilased saavad omavahel hästi läbi.

Lõpetan selle kooli juba järgmisel kevadel, aga see ei tähenda, et mul on suva, kas see kool läheb kinni või mitte - mul ei ole suva. Mul käivad siin koolis õed. Ma tahaksin kunagi võib-olla oma lapsedki Pühajärve kooli tuua. Õpilastel peaks olema valikuvõimalus, kuhu kooli õppima minna - kui meie kool kinni läheb, siis valikuvõimalust pole. Mis saab nendest, kes alles tulid 1.klassi - nemad ei ole veel selle kooligagi ära harjunud ja juba pannakse kool kinni. Otseselt mind kooli sulgemine ei puudutaks, kuid ma hoolin oma kaasõpilastest, kes kogu südamest siia jääda soovivad.

Olen arvamusel, et meil on palju parem õppida väikses, rahulikus ja koduses koolis, nagu see on meie kool, mitte kärarikkas linnakoolis. Paar eelnevat aastat on meie kooli kohal hõljunud kooli sulgemise oht, me oleme sellele vastu pidanud, kuid nüüd, kui ma arvasin, et see on lõpuks läbi, kerkis see teema jälle üles - ma ei saa aru, miks on vaja kinni panna nii ilus, kodune, kaunima kooli tiitli saanud kool, kust saab väga tugevat põhiharidust. Kui meenutada vallavanema sõnu kooliaasta algusest "see kool ei lähe kinni" - mis siis nüüd toimub? Minule ausalt öeldes ei meeldigi enam siin vallas elada, sest kogu see Otepää vallas toimuv võimuvõitlus ajab lihtsalt pea valutama. Selline heade ja õpihimuliste lastega täidetud kool peaks kindlasti jätkama. Meil kõigil on selle kooliga tähtsaid ja ilusaid mälestusi. Te võiks rohkem rääkida meie, lastega, ja küsida ka meie arvamust.

VÕTKE ARU PÄHE, VALLAVOLIKOGU LIIKMED, JA MÕELGE KA, MIDA TE TEHA TAHATE! JÄTKE MEIE KOOL LÕPUKS RAHULE!

Meeleavaldus Pühajärve Põhikooli toetuseks

Homme, 23.novembril kell 14.30 korraldab Pühajärve põhikooli eest võitlev kogukond avaliku koosoleku Otepää vallavalitsuse ees, et nõuda demokraatiat ning toetada Pühajärve põhikooli säilimist.

Pühajärve põhikool on tugev, innovaatiline ja elujõuline kool, mis vastab riikliku rahastamisesüsteemi mudelile. Pühajärve põhikooli lapsed saavad hea hariduse ning sellel on oluline koht kogukonna identiteedile ja selle hoidmisele. Vallavalitsuse otsus kool sulgeda ei ole põhjendatud, ütles hoolekogu esimees Andrus Eensoo.

Kooli hoolekogu liige Teet Reedi sõnul on mõistetav, et gümnaasiumivõrk võib vajada ümberkorraldust. Kuid nagu on väljendanud nii peaminister kui ka haridusminister, tuleb hoida ning säilitada kodulähedasi põhikoole, ütles Reedi. Pühajärve kooli sulgemise põhjendamiseks ei ole vallavõim esitanud sisulisi argumente ega fakte, samuti puudub neil tulevikuvisioon.

Tänaseks on Pühajärve kooli ümber kogunenud inimesed asunud võitlema Eestis järjest enam leviva teerullipoliitika ning pseudodemokraatia vastu, mille elavaks näiteks on Pühajärve kooli ümber toimuv võitlus, ütles lapsevanem Kristel Nämi. Otepää vallas tehakse otsuseid salaja mingites tagatubades, inimestega ei suhelda, nende ettepanekud lükatakse tagasi ning volikogu muudetakse kummitempliks. On lubamatu, et kohalik omavalitsus otsustab kooli sulgemise ilma otseselt asjassepuutuvate inimestega, õpetajate ja lapsevanematega dialoogi pidamata ning sisulisi põhjendusi esitamata.

Otepää valla aktiivsed kodanikud kutsuvad kõiki osalema homme kell 14:30 algaval Pühajärve põhikooli säilimise toetusmeeleavaldusel ja nõudma ühiselt avatud ning lugupidavat dialoogi võimulolijate ning kodanike vahel.


Rohkem infot:

Teet Reedi 5059086, reedi@uninet.ee

Margit Prede 56900450 margit@ringles.eeHEAD SÕBRAD, TUTTAVAD NAABRID – TULGE MEILE APPI!

KÕIK MAAPIIRKONDADE ELANIKUD

ÜHINEGE NÜÜD !!!

MEIE KÜLAD JA MEIE KODUD ON OHUS!

Ärme lase

isekatel ja ahnetel Otepää vallaisadel elu maapiirkonnas

välja suretada

HAKKAME NEILE KOOS VASTU!

Tule ja avalda oma arvamust Otepää vallavolikogule!

Kolmapäeval 23.nov 14.30-15.15

toimub Otepääl vallavalitsuse ees meeleavaldus!


ANNAME HÄÄLEKALT TEADA, ET

MEIE EI OLE VALLA ISEKATE OTSUSTEGA

NÕUS!


Buss väljub Sihva poe juurest

14.15 ning lasteaia juurest 14.20


Anna oma hääl Pühajärve kooli toetuseks

http://petitsioon.ee/http-petitsioon-ee

Kuidas panna kinni kooli

(Margit Prede (Pühajärve Põhikooli hoolekogu liige) avalik kiri Reformierakonnale ilmus Õhtulehes 22. november 2011 http://www.ohtuleht.ee/452981)

Hea reformierakondlane, ma kirjutan Sulle suure mure pärast. Ma ei ole Reformierakonna liige, olen teiega seotud liberaalse ilmavaate toetaja ja valijana ning ka seetõttu, et minu vennad ja isa on Sinu erakonnakaaslased. Kuigi üksikutes punktides pole ma Reformierakonna seisukohtadega nõus, olen pidanud Sinu erakonna poolt Eestile valitud euroopalikku teed õigeks.

Elan juba kaheksa aastat maal, Otepää vallas. Meie peres kasvab kaks last. Ma tulin linnast maale elama teadlikult, et pakkuda oma lastele turvalist ja looduskeskset kasvukohta.

Koolile vesi peale

Küllap oled kuulnud, et meil siinkandis on üks Pühajärve Põhikool. See on kool, kus õpib 90 last ja lisaks käib kooli juures olevas lasteaias 18 last ning teist sama palju on veel järjekorras lasteaiakohta ootamas.

See on kool, kus kõik õpetajad ja kõik lapsed tunnevad üksteist, kus õppeprotsessis arvestatakse iga lapse omapära ja hinnatakse erinevaid andekusi, kus iga laps saab silma paista ja ilma hirmu tundmata olla selline, nagu ta on. Iseenesestmõistetavalt annab see kool head ja tugevat põhiharidust, igal aastal lähevad mitmed põhikooli lõpetajad edasi õppima Eesti tippgümnaasiumidesse. Pühajärve Põhikool on pärjatud 2007. a. Eesti kauneima kooli tiitliga ja on EDUKO uuringu järgi Euroopa innovatiivne maakool.

Küllap oled kuulnud meie koolist seetõttu, et seda kooli tahab Sinu erakonnakaaslaste juhtitud vallavõim juba jälle kinni panna. Ma räägin Sulle lühidalt, kuidas seda tehakse.

Kohalikus lehes ilmus 11. novembril info, mis teatas, et on olemas eelnõu, mis sulgeb Pühajärve Põhikooli. Samas edastati ka kutse õpetajatele ja lapsevanematele tulla koosolekule, kus kooli likvideerimsiplaani tutvustatakse. Enne otsuse tegemist ei toimunud mitte mingeid arutelusid lapsevanemate ja õpetajatega, isegi kooli direktor luges sulgemisplaanist lehest.
Meie kooli hoolekogu saatis seepeale Otepää vallale 13 sisulist küsimust, milles palusime esitada tegevuskava ja arvestused, mis põhjendaksid kooli sulgemise vajadust, aga kahetsusväärselt ei ole meile vastatud.
Me oleme esitanud vallale kirjalikke ettepanekuid valla haridusküsimuste lahendamiseks, teinud koostööettepanekuid juba rohkem kui aasta, aga palvete mitmekordsusest hoolimata ei saa kooli õpetajad, hoolekogu ega lapsevanemad mingeid vastuseid ega toimu ka mingisugust dialoogi.

Eelmisel nädalal toimunud kokkusaamistel õpetajatega (need on meil protokollitud) on vallavanem Andres Visnapuu selgelt öelnud, et arvutusi ega plaane, mis mingilgi moel põhjendaksid kooli sulgemise vajadust, lihtsalt pole. Kogu plaan koosnebki ideest, et likvideerime kooli ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Seda, et finants-arvestusi tehtud pole, kinnitab ka ühele teabenõudele saadud vastus, kuigi teabenõudeid on vanemate poolt esitatud rohkem.

Selle kooli taga on kogukond, pered, külad, kelle elusaatust see sulgemisotsus mõjutab. Need on Eesti inimesed, kelle arvamust Sinu erakonnakaaslased pole tahtnud kuulata!

Sinu partei ütleb mulle, et ära toeta kohalikel valimistel valimisliitusid, et parteid valides saad kindlad põhimõtted ja maailmavaate. Ma olen seda uskunud! Aga samas on kohalik Reformierakonna juhitud võim täielikult vastuolus oma partei poolt välja käidud aadetele ja seisukohtadele.

Ma ei saa aru, mis liberaalsusest, avatusest ja kodanikuühiskonna kaasamisest saame rääkida olukorras, kus kõiki lapsevanemaid puudutav otsus tehakse kuskil tagatoas salaja ära.

Teerulliga üle

Sa küsid-mõtled äkki, et tühja sest maakoolist? Et küllap on see koolipidamine kulukas. Ja muidugi, ka kunstimuuseumi, raamatukogu ja teatri ülalpidamine on kallis. Aga kõike siin elus ei saa mõõta vaid rahas ja Otepää vald on Eesti mõistes jõukas vald, kohalike omavalitsuste analüüsi järgi on võimekamad vaid pealinna satelliitvallad ja suuremad linnad. Kõik on prioriteetide ja tahte küsimus, kogukonna toetus on vallal ju olemas.

Ja siit tulebki minu kõige suurem hirm, et kui praegu ei kuula ja arvesta reformierakondlaste juhitud vald oma rahvaga, kas sama ei juhtu varsti ka kogu riigis? Kas selline silmakirjalik ja valelik poliitika, hoolimatus ja ebaõiglus oma inimeste suhtes ei saa normiks ka meie valitsusele? Mul on häbi. Ja hirm.

Aga täna veel on selline kool Pühajärvel olemas, kus kasvavad ja õpivad õnnelikud lapsed, kuhu vanemad tahavad oma lapsi tuua, kus on head õpetajad.

Meie kooli ümber koondunud kogukond soovib Reformierakonna poolt juhitud vallavolikoguga sisulist arutelu, kaasa rääkimise õigust meie lapsi ja peresid puudutavates küsimustes. Me hoolime oma kodukohast ja oma koolist ning tahame, et kõik otsused oleksid põhjendatud ning põhjalikult läbi kaalutud. Meie seisukoht on, et selline jõuga kooli sulgemine on lühinägelik, mis ei ole suunatud Otepää valla kui atraktiivse elukeskonna ja võimalike töökohtade kasvule.

Sellel kolmapäeval, 23. novembril sunnib vallavalitsus volikogu toetama Sinu erakonnakaaslaste poolt tehtud otsust Pühajärve Põhikooli sulgemise kohta. Erakonna ministrid, saadikud ja keskkontor ei tohi võtta kohalikult parteirakukeselt otsustusõigust, kuid antud küsimus on selgelt ületanud ühe valla, maakonna ja ka erakonna piirid. See loob pretsedendi sarnase teerullipoliitika elluviimiseks teistes valdades ja laiemalt kogu riigis.

Hea reformierakondlane, kui Sina veel usud demokraatlikkusse Eestisse, siis helista oma erakonnakaaslastele volikogus Aivar Nigolile, Aivo Meemale ja teistele ja tuleta neile meelde, et sellisel moel asjade ajamine ei lähe kokku Reformierakonna aadete ja seisukohtadega!

Lapsevanemate mured

MÕTTEID PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI LASTEVANEMATE KÜSITLUSEST

Selgituseks. Lastevanemate küsitluses oli viimane lahter jäetud, et lapsevanem saaks vabas vormis oma mõtteid kirjutada. Siin on meie kooli ja lasteaia lastevanemate mõtted.

 • Kuna Pühajärve Põhikool sobib meie lastele oma suuruse poolest, siis selle sulgemise korral oleme tõsiselt kaalunud Eestist ära kolimist. Kõik sugulased on läinud Soome ja ilmselt võtame ka meie selle tee ette ja lapsed hakkavad käima Soomes eesti koolis :(
 • Probleem ei ole kauguses vaid OG juhtimises ehk sisulist laadi.
 • Meie pere üks laps käib Pipi lasteaias, teine PPK-s. Kui kool liidetakse OG-ga, kolime väga tõenäoliselt oma pere Otepäält ära.
 • Vanema lapse paneks kindlasti Nõosse kui see oleks võimalik, sest sinna tahab ta ise edasi minna. Noorema aga Otepääle tõenäoliselt. Muret tekitab see, et mis saab trennidega. Praegu saab ta varakult koju, et ära õppida ja siis trenni minna. Aga mis kell ta Otepäält koju hakkab saama? Kui tal vahepeal koju ei tasu tulla, siis venib ju koolipäev 8ni välja. Absurdne!! Loodan et kool ikka püsima jääb!!!!
 • Pole küll mõelnud ausalt nii kaugele, et uut kooli valima peaks, Kui aga siiski, siis peaks olema samuti väike kodune ja sõbralik nagu Pühajärve Põhikool praegu.
 • Oleme mõelnud Elva koolile
 • Pühajärve põhikooli sulgemisega kaotab vald nii praegused, kui ka tulevased maksumaksjad.
 • Märkisin küll Palupera, aga vanema lapse puhul tuleb kaalumisele ka Tartu. Noorema lapse puhul olen kaalunud koduõpet, aga hingekirja paneks ta sel puhul mõne teise valla kooli
 • Minul on kaks last, üks käib lasteaias, teine tuleb sinna järgmisel sügisel. Meie pere otsus on, et me oma lapsi OG ei pane. Valime hetkel Palupera ja Kuldre vahel. Valiku kriteeriumiks on kooli tugevus (hetkel pole teemaga kursis). Oleme ka arutanud Tartusse kolimist, meie pere tööasjad on Tartuga seotud.
 • Otepää gümnaasiumi võib muuta sümpaatsemaks ainult kooli juhtkonna ja juhtimisstiili vahetus.
 • Ma ei taha ka veel uskuda, et vald paneb selle ringi peale bussi käima kui Sihva lasteaeda lähevad 3 last. Sellega tekib mul siis probleem, kuidas saab mu laps lasteaeda, kui ma olen graafiku alusel tööl.
 • Esiteks pole veel uurinud teisi koole ja meie perel pole selliseid võimalusi, et ise viia lapsi hommikuti kooli, praegu käivad nad bussiga.
 • Sellisel juhul on ka suur tõenäosus, et lahkun siit vallast ja üldse Eestist
 • Ilmselt läheb laps Otepää Gümnaasiumi, kuna enamus tema lasteaiakaaslasi käib seal koolis ja osad on neist siiani ta sõbrad. Mul endal on mingi kiiks selle kooli suhtes, ei oskagi öelda miks. Vist seepärast, et tunnen väga paljusid selle kooli lõpetajaid, kes pole just väga edukad oma edasisel eluteel - pigem puntras. Minu suurem tüdruk on ka Pühajärve Põhikooli lõpetanud, kuna siis, kui me Otepääle kolisime (1999) polnud OG-s kohta. Tema sõnul pole paremat kooli olemaski - kool oli nagu üks suur pere. Edasised õpingud jätkusid tal Ülenurme Gümnaasiumis, kuna ta ei soovinud minna OG-i. Ehk suudame ikkagi Pühajärve Põhikooli säilitada ja pole vaja mõelda, kuhu edasi. Kuldar Veere oli vallale saatnud kahe kooli kulude kalkulatsiooni, millel polnud küll eriliselt suurt vahet, kas üks või kaks kooli. Kui veel küttekulusid optimeerida, saaks veel rohkem kokku hoida.
 • Otepää kooli saatmine on vastumeelne.
 • 9.klassi laps ei jätka õpinguid Otepää Gümnaasiumis
 • Koolitee pikkus oleneb transpordivahendist, koolibussi ja liinibussiga võib kodu ja koolivaheline tee venida pikemaks.
 • 9klassi laps ei jätka õpinguid Otepää Gümnaasiumis
 • Seoses oma spordihuviga on 9. klassis käiv laps valinud teises maakonnas asuva kooli..
 • See on hullumeelsus! -selline kool kinni panna. Ma kirjutan vallast välja.
 • Kaalume ära kolimist
 • Miks me soovime, et meie laps õpib väikeses koolis? Kooli õhkkond on sõbralikum ja rahulikum, sest lapsi on vähem ja tekib oma pere tunne. Õpetaja õpib minu last palju paremini tundma, kui suures koolis - see tagab hea koostöö. Probleemid saab kiiremini lahendada. Õpetajal on väiksemas klassikollektiivis rohkem aega jõuda iga lapseni - nii tublima kui nõrgemani.
 • PPK jääb püsima!
 • Kilomeetrite poolest on Keeni sama pikk maa kui Otepääle, ning kiusatus on viia Keeni kooli kui bussisõit kompenseeritakse valla poolt
 • Olen Pühajärve kooli valinud oma lapsele teadlikult, olenemata koolitee pikkusest. Sooviksin, et ta saaks oma õpinguid jätkata just selles koolis.

Meeleavaldus kolmapäeval 23.nov

esmaspäev, 21. november 2011

Regilaul Pühajärve kooli võitlusest


Riukalikult salamahti

Nagu läinud aastal nähti

Koduust ei löödud lahti

Otsus lihtsalt ära tehti

Lehe kaudu levis teade

Meie kodukooli peade

Maharaiumise tahe

Pole valla meelest pahe

Esimese „sõja“ ajal

Meie armsas koolimajas

Nigol aktusel lõi lokku

Kui saab kümme last teil kokku

Uude esimesse klassi

Ei me teid siis linna tassi

Täitsimegi selle nõude

Vägivald ei istu jõude

Muneb aina kuldseid sõnu

Tundes tõmblemisest mõnu

Ei nad meist ja lastest hooli

Nõudvad Pühajärve kooli

Neil on vaja tühja maja

Üle eesti juba kajab

Kuulda on et Visnapuule

Erakond see surub suule

Visnapuu ei karda riski

Aaviksoogi vagaks ristis

Kuid seal kus palju tegijaid

On ausaid kõrvu nägijaid

Kui see karu pöörane
me kooli juurde jõuab
siis pahameelest urisedes
plaane näha nõuab

endal pole üldse aru
et numbrid-plaanid
pähe mahuks

mis sa ott meid tülitad
asjata ju küsid sa
mõtteid-plaane
meil on sada
kuulda -näha
sa neid ei taha

...

Asüüli veel ei taotle me

Alles on meil võitlusvõime

Põlisrahva usk ning aru

Võita vägev Vale Karu


Volinik Külli Uibo: paneme ka lasteaia kinni!

Täna, Esmaspäeval 21.11 kell 13.40

helistasin Otepää Vallavolikogu liikmele Külli Uibole , telefonile kohe ei vastatud aga 13.46 helisatas Uibo tagasi. Ei pidanud ennast pikalt tutvustama kuna oleme endised kooliõed ja täna võimlevad meie mõlema lapsed ühes võimlemisrühmas.

Uibo oli vestluse alguses äärmiselt meeldiv. Kui uurisin temalt : kas tema valla kodanikuna ja volikogu liikmena (ja ühtlasi hariduskomisjoni liikmena) on tõesti seda meelt, et Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Valla olukord paraneb Pühajärve kooli sulgemisega, siis selle küsimuse peale ärritus Uibo ilmselgelt ja sõnas, et kahjuks mul on klient ja mul ei ole aega sinuga rääkida sellel teemal.

Kui palusin teda öelda sobilik aeg mil ta saab rääkida, et helistan siis tagasi või kohtume siis oli tema vastuseks: „ Mul ei ole aega tegeleda selliste nõmedustega” Ja mitmeid kordi korrates oma küsimust: Palun ütle kuna sul on see aeg, et kohtud minu ja võibolla veel mõne lapsevanemaga siis tema vaid tõstis häält ja bravuuritses toru otsas et, ei ole sellisteks asjadeks aega ja kõik! Selleks kohtuvad teiega abivallavanem ja vallavanem ja volikogu esimees kellele saate oma küsimusi esitada!”

Mainisin talle et mõelgu lapsevanemana olukorrale, et tema lapse koolitee pikeneb ca 10 km võrra ühes suunas, see teeb 20 km päevas – siis oli jällegi tema vastus: „ et kohalike lapsi käib Pühajärve koolis väga vähe, kõik lapsed ja õpetajad veetakse kokku mujalt. Ja milleks pidada vallas 2 nõrka kooli kui võiks olla 1 tugev ja üleüldse ega see koolide liitmine nende initsiatiiv ole, et riik käskis, Ja on teinud vastava seaduse! Selles koolis on palgal täiskohaga vaid 2 õpetajat kellest üks on direktor ja koolis puudub huvitegevus absoluutselt ja kool on kulukas. Ja kes sul üldse käseb seal maal elada, koli ka linna!!!!”

Mainisin Uibole, et antud koolireformi seadus ei puuduta kuidagi põhikoole ja veel enam tugevaid põhikoole. Siis tundus Uibo sellest kuulvat esmakordselt! Palusin teda ka mõistma, et kohalik omavalitsus peaks keskenduma Gümnaasiumi tugevaks muutmisele , mis tähendab seda, et peale põhikooli lõppu tahavad kohalikud lapsed just Otepää Gümnaasiumis jätkata.

Küsisin, et miks sul selline suhtumine on maainimestesse ja miks teil siis seda endist Pühajärve valda oli Otepää linnaga vaja liita – kui maaelanikud nüüd nii kulukad ja tülikad on?

Vastas Uibo: Ega meie seda liitmise otsust ei teinud, ja meie (praegune vallavalitsus) poole süüdi selles et vald ja linn liideti.

Kuigi volikokku asudes teadis Uibo kindlasti, et väga suur Otepää Valla elanike elab just linnapiirist väljapool.

Küsisin, et kulla Külli sa oled rahva poolt valitud ja rahva saadik omavalitsuses, ning sinu kohus on kodanikega suhelda siis vastus oli uuesti väga hämmastav:

„ Sina küll mind ei ole valinud – sest ma ei saanud Sihva külast ühtegi häält, kõik hääled tulid mulle Otepäält!”

Seega tegin järelduse, et saadikud on endile antud hääled analüüsinud ja vastavalt sellele ka kodanikesse suhtumise seadnud... Lihtsalt uskumatu!

Murelikuks teeb see, et meie poolt valitud rahvasaadikud ei ole isegi kursis seadustega, rääkimata sellest et vallaelanikega suhtlemist nimetatkse nõmeduseks!

Hariduskomisjoni liikmena ei ole Uibo kursis kooli reaalsete kuludega, personali arvuga ning koolis toimuva huvitegevusega – see on HÄBIVÄÄRNE!

Uibo küsis minult et kust ma üldse võtan et Pühajärve kool ära kaob? Et äkki jääb Otepääle üks põhikool mille nimi on Pühajärve Põhikool ja 1 Gümnaasium mille nimi on Otepää Gümnaasium?”

Seega lihtsa valemiga muutes Otepää põhikooli nimi Pühajärve põhikooliks , kaotavad nad ära vaid Sihva asulas tegutseva maja!

Vallavanem ütles kohtumisel õpetajatega et lasteaed jääb tegutsema sinna kus hetkel aga jah seda maja on vaja kütta ning küttesüsteem on koolimajal ja lasteaial üks, ütlesin Uibole. Seepeale taas Uibo vastu, tühja koolimaja hakatakse küll kütma aga vaid minimaalselt hoides temperatuuri +1c.

Küsisin jahmunult et +1c kuidas sellega saavad lapsed sinu meelest lasteaias hakkama?

Ütles Uibo, et lasteaeda pole plaaniski sinna jätta..... !

Seega see seletab kõik!

Enne telefonikõne lõppu ütlesin Uibole, et ei kavatse enda teada jätta tema kohatuid, ebapädevaid ja bravuurseid väljendeid vaid kavatsen tõstatada meedias selle teema kuidas ta suhtub inimestesse ja oma valla kodanikesse. Siis ta vastas: Provotseeri kui tahad! Kui see peaks kusagil ilmuma siis tean, et sina oled selle taga!

Vastasin, et kindlasti kavatsengi oma nimega esineda – aga kas tema ka on selleks valmis et tema nimi just nende väljaütlemiste taga esineb!

Seepeale vastas ta OLGU! ja toru lendas hargile!

KULLA RAHVAS MIKS MEID ESINDAVAD JUST SELLISED SAADIKUD......???????????????????? kas oleme tõesti sellise käitumise ära teeninud?

Lugupidamisega Kristel Nämi


Meie laste ja kooli tegemised

Väike valik meie vahvatest tegemistest läbi aastate.

Created with flickr slideshow.

laupäev, 19. november 2011

Juhtkiri: Rääkigem ometi!

19.11.2011 00:00

Valgamaalane

Taas kord on üles kerkinud Pühajärve põhikooli sulgemise küsimus. Põhjuseks on toodud majanduslik kasu, mille vallavalitsus sellest otsusest saavat. Vabanevat raha lubatakse kasutada teiste lastele mõeldud objektide rajamisele, korrastamisele ja hooldamisele.

Sellele otsusele on rangelt vastu aga Pühajärve põhikooli lastevanemad, samuti kooli hoolekogu ning juhtkond. Neljapäevasel lastevanemate koosolekul sõnas direktor Miia Pallase vägagi mõistvalt, et teinekord peabki tegema karme otsuseid, kuid nendest tuleb rääkida just nende inimestega, keda need otsused kõige enam mõjutavad ehk antud juhul kooli laste ja nende vanematega.

Paraku aga luges enamik Pühajärve-Sihva piirkonna elanikke uudist, samuti teateid rahvakoosolekutest alles ajalehest. Ilmselgelt põhjustab vallajuhtide taoline käitumine nördimust ja tunnet, et kohalikest tahetakse lihtsalt üle sõita.

Pühajärve põhikooli on viimastel aastatel «rünnatud» suisa viis korda. Senimaani on kooli eest võitlejad saanud oma tahtmise. Nüüd, kus aga kooli sulgemise oht taas üles kerkinud, on ilmselt asjasse vähem puutuvad inimesed jällegi põnevil, kuidas olukord seekord laheneb.

Esmapilgul tundub, et siinkohal pole kahjuks võimalik jõuda mõlemaid pooli rahuldava lahenduseni. Küll aga on arutelu käigus kerkinud üles mitu ühese vastuseta küsimust. Näiteks: kui suur on kooli sulgemisest saadav majanduslik kasu? Kuidas vallavalitsus kavatseb organiseerida laste transpordi Otepääle? Kuidas vallavalitsus tagab, et Pühajärve põhikooli õpilased Otepää gümnaasiumi õppima asuvad?

Seega on suhtlus asjaosalistega olnud puudulik ning reformikava läbi mõtlemata. On igati loogiline, et ükski kodukohast ja -koolist lugupidav inimene ei lase sellistel tingimustel oma kooli sulgeda.

kolmapäev, 16. november 2011

Pühajärve kooli lapsevanemad nõuavad sisulist arutelu

PRESSITEADE: Pühajärve kooli lapsevanemad nõuavad sisulist arutelu

Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning lapsevanemad nõuavad vallalt kooli sulgemise otsuse edasi lükkamist ning sisulist arutelu valla elanikega. Esmaspäeval esitas PPK hoolekogu Otepää vallale päringu, kus paluti esitada koolide ühendamise tegevuskava ning arvestused, siiani sellele vastatud ei ole. Seetõttu peavad Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning lapsevanemad Otepää valla poolt tänaseks kokkukutsutud koosolekut osaks näilise kaasamise protsessist ning on otsustanud selles küünilises mängus mitte osaleda.

Pühajärve kooli vilistlane Solveig Raave kinnitab, et vallavõim ei ole elanikke kaasanud ja tegi otsuse salaja. "Me oleme esitanud vallale kirjalikke ettepanekuid valla haridusküsimuste lahendamiseks, teinud koostööettepanekuid juba rohkem kui aasta,“ ütles Raave. „Oleme palunud kirjalikke arvestusi ja tegevuskava koolivõrgu ümberkorraldamise kohta Otepää piirkonnas, aga palvete mitmekordsusest hoolimata ei saa kooli õpetajad, hoolekogu ega lapsevanemad mingeid vastuseid. Koolide ühendamise otsuse eelnõust lugesime reedel ajalehest!"

Külavanem Ivika Nõgel peab sellist jõuga kooli sulgemist ebademokraatlikuks, mille tulemuseks on kodaniku ja võimu kaugenemine. Nõgeli hinnangul on sellel halb mõju ka Otepää valla kui atraktiivse elukeskkonna ja võimalike töökohtade kasvule. „Selline otsus on selgelt suunatud keskuse huvide kaitseks ja on hoolimatu linnast väljaspool toimuva suhtes,“ ütles külavanem Nõgel. „Tegelikult on valdade ühinemisest saadik kogu Otepää valla majanduspoliitika suunatud keskuse tugevdamisele valla arvelt. Enamus investeeringud on läinud linna, mujal valla piires on investeeringuid tehtud vaid teede korrashoidu."

Lapsevanem Margit Prede sõnul töötab kohalik Reformierakonna juhitud võim vastu oma partei poolt väljakäidud põhimõtetele ja seisukohtadele. „Mis liberaalsusest, avatusest ja kodanikuühiskonna kaasamisest saame rääkida olukorras, kus kõiki lapsevanemaid puudutav otsus tehakse kuskil tagatoas salaja ära,“ ütles Prede. Tema hinnangul minnakse head haridust pakkuva, kohalikule identiteedile vajaliku, innovaatilise ja kaunima kooli tiitliga pärjatud Pühajärve Põhikooli sulgemisega otseselt vastuollu ka käimasoleva haridusreformiga. „Peaminister kui ka haridusminister on selgelt välja öelnud, et põhikool peab olema kodu lähedal,“ ütles Prede. „Lisaks on nad kinnitanud, et tugevaid põhikoole ei suleta."

Otepää valla elaniku, kooli hoolekogu liige ja kogukonna eestkõneleja Teet Reedi sõnul tuleks valda elama rohkem inimesi vaid siis, kui seal on hea elukeskkond ning kvaliteetsed haridusasutused. „Ühe Eesti parima maakooli Pühajärve Põhikooli sulgemise tulemusena peletame siit noori peresid eemale,“ on Reedi kindel. „Selle lõpptulemus on, et Otepääl suletakse ka gümnaasium, sest selles piirkonnas lihtsalt ei ela enam noori, kes keskharidust vajaksid.“

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450

Pühajärve Põhikooli õpilaste pöördumine

Lgp. Miia Pallase


Pöördumine.

Lugesime 11. novembri „Otepää Teatajast”, et meie kooli tahetakse alates uuest õppeaastast sulgeda. Tänasel õpilasesinduse koosolekul tekkis väga palju küsimusi ja muresid. Me soovime, et meile räägitakse:

 1. Mis on kooli sulgemise põhjuseks?

 2. Miks lasteaed võib jääda oma majja, aga kool mitte?

 3. Mis saab minu klassijuhatajast ja teistest õpetajatest?

 4. Kas ma saan õppida oma praeguste klassikaaslastega ühes klassis?

 5. Kui mul on õppimisega raskusi, kas ma saan teises koolis abi?

 6. Mis saab KIKi projektidest?

 7. Mis kell algavad ja lõpevad tunnid?

 8. Kas buss viib mind kooli ja toob tagasi nagu praegu?

 9. Minu vend tahab ka õppida Pühajärve Põhikoolis

 10. Tahan lõpetada põhikooli heade tulemustega, aga kardan, et viimasel põhikooli aastal kooli vahetades õpitulemused langevad.

 11. Mis saab meie uutest arvutitest?

 12. Mis saab kooli mööblist?

 13. Mis saab meie kooli traditsioonidest ja seinamaalingutest?

 14. Mis saab meie päeviku kujundamisest?

 15. Miks meie kooli õpilased ei meeldi vallale?

 16. Miks ei küsita meie käest, mida meie arvame?


Pühajärve PK õpilaste nimel

Elina Eensoo

ÕE asepresident 14.november 2011

esmaspäev, 14. november 2011

Pühajärve põhikooli hoolekogu pöördumine

Seoses 11.11.2011.a. Otepää Teatajas ilmunud artikliga „ Otepää valla haridusasutusi ootab ees ümberkorraldamine“ teeme järgmise pöördumise ning avaldame heameelt, et vallavalitsus soovib avalikult arutama hakata haridusküsimusi. Ühtlasi kinnitame jätkuvalt oma koostöövalmidust valla arengut puudutavate küsimuste arutamisel.

Artiklis ilmunud informatsiooni kohaselt plaanib vallavalitsus 23. novembril toimuvale vallavolikogu istungile esitada eelnõu, mille eesmärk on pakkuda kvaliteetset gümnaasiumiharidust ja säilitada tugev põhikool. Lisaks viidati, et valla prioriteediks on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikkus ning edaspidine arendamine, mille saavutamiseks tuleb üks paralleelsetest struktuuridest ümber korraldada ning vabanev ressurss suunatakse alushariduse ja noorte vaba aja tegevustele.

Kuna tegemist on äärmiselt oluliste küsimustega kogu valla edasises arengus, palume vallavalitsusel enne avalikku koosolekut esitada kirjalik haridusasutuste ümberkorraldamise tegevuskava koos eelarvega. Samuti palume kirjalikult vastata alljärgnevatele küsimustele:

 1. Kuidas, mille arvelt ning kui suur finantsiline kokkuhoid koolide ühendamisel tekib?

 2. Millised saavad olema alusharidusse suunatavad ressurssid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?

 3. Millised saavad olema noorte vaba aja tegevustesse suunatavad ressurssid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?

 4. Millised saavad olema huviharidusse suunatavad ressurssid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?

 5. Millised on huvihariduse eelisarendatavad ning prioriteetsed suunad?

 6. Millest tulenevalt eelisarendatakse just valitud suundi?

 7. Kuidas kavandatav ümberkorraldus aitab hariduse kvaliteeti tõsta?

 8. Missugused on haridusnäitajate kvaliteedi muutuse, eeldatavasti tõusu, hindamise mõõdikud?

 9. Kuidas planeeritav muudatus aitab Otepää Gümnaasiumil saada 2013. aastal gümnaasiumiõppe läbiviimiseks vajalikku koolitusluba ehk tagada PGS-s nõutud kolm õppesuunda?

 10. Missuguse protsessi tulemusel valitakse välja arendatavad õppesuunad ja kuidas need muudavad hariduse Otepää Gümnaasiumis kvaliteetseks ning atraktiivseks?

 11. Kuidas kavandatav uus lasteaiahoone ehitus ning renoveeritavad Avatud Noortekeskuse ruumid on seotud kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmise ja tugeva põhikooli säilimise eesmärgi saavutamisega?

 12. Milline saab olema ühendatud haridusasutuste personalivajadus, personali töökoormus ning planeeritavad töötasud?

 13. Kuidas on planeeritud ühendatud õppeasutuste personaliküsimuste lahendamine, st värbamine, valik, töölepingute sõlmimine ja töölt vabastamine.

Arvestame, et vallavalitsusel on olemas põhjalik tegevuskava ning eelarve, millega saame tutvuda ning mis annab vastuse nii ülaltoodud kui ka paljudele teistele haridusasutuste ümberkorraldamisega kaasnevatele küsimustele.

Eeldame, et demokraatlikus kohalikus omavalitsuses antakse ümberkorraldustest otseselt puudutatud osapoolele mõistlik aeg vastustega tutvumiseks ning oma seisukohtade kujundamiseks, peale mida on võimalik hariduse ümberkorraldamisega seotud teemasid avalikul koosolekul arutada.

Palume vastata eeltoodud küsimustele Pühajärve Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi hoolekogudele ja lastevanematele ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 12.12.2011. Peale seda saame ühiselt kokku leppida avaliku koosoleku toimumise aja.

Samuti palume teil viivitamatult teavitada avalikkust, et kolmapäevaks 16. novembriks plaanitud koosolek jääb ära ning samuti ei toimu antud küsimuse arutamist 23. novembri volikogus.


Lugupidamisega,


Andrus Eensoo

Hoolekogu esimees

14.11.2011


Kas Otepää vald püüab taaskord Pühajärve kooli sulgeda?

Reedel, 11.11.2011 ilmus Otepää Teatajas Otepää vallavalitsuse artikkel „Otepää valla haridusasutusi ootab ees ümberkorraldamine“, kus on kirjas, et 23. novembril plaanitakse esitada volikogule eelnõu, mille kohaselt liidetakse Pühajärve põhikool Otepää Gümnaasiumiga ning lasteaiarühm Otepää lasteaiaga.

Täielik artikkel on alltoodud

"Otepää valla haridusasutusi ootab ees ümberkorraldamine“

Tänane riiklik suundumus sunnib kõiki kohalikke omavalitsusi kogu Eestis korrastama oma haridusvõrgustikku. Peamiseks põhjuseks koolivõrgustiku ümberkorraldamisel on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad nõuded. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 89 kohaselt tuleb gümnaasiumi tegevus viia riiklikus õppekavas sätestatud nõudele ja tagada kolm õppesuunda, vastavusesse hiljemalt 2013. aasta 1.septembriks. Üleriigilise koolivõrgu korrastamise protsessi
käigus selgitatakse välja gümnaasiumid, mis saavad gümnaasiumiõppe läbiviimiseks koolitusloa.
Haridus- ja teadusministeeriumi juurde moodustatud töörühmad selgitavad 2011. a lõpuks välja olulisimad kriteeriumid koolitusloa saamiseks. Sellega seoses valmistab Otepää vallavalitsus ette tegevused valla üldhariduskoolide õppekavade vastavusse viimiseks põhikooli ja gümnaasiumi osas. Otepää Vallavalitsus on esitamas 23. novembril toimuvale vallavolikogu istungile eelnõu, mille eesmärk on kvaliteetse gümnaasiumihariduse pakkumine ja tugeva põhikooli säilitamine. Selle eelnõu kohaselt liidetakse Pühajärve Põhikooli 1.-9. klassid Otepää Gümnaasiumiga ja lasteaiarühm Pipi Otepää lasteaiaga. Liitumine jõustub 31. augustil 2012. aastal. Lasteaiarühm jätkab tegutsemist samas kohas, Pühajärve raamatukogu hoones. Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on alates 2005./2006. õppeaastast kooli õpilaste arv pidevalt langenud. 2005./2006. õa õppis Pühajärve Põhikoolis 149 õpilast, 2011./2012. 89 õpilast, mis on 59,7% 2005./2006. aastal kooli õpilaste arvust. Otepää Gümnaasiumis on viimase
nelja aastaga õpilaste arv kahanenud vähem kui Pühajärve Põhikoolis, ent siiski märgatavalt. 2005./2006. õa õppis Otepää Gümnaasiumis 615 õpilast, 2011./2012. õa 429 õpilast, mis on 69,8% 2005/2006. õppeaasta õpilaste arvust.
“Meie peamine prioriteet on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikkus ning edaspidine arendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb üks paralleelsetest struktuuridest ümber korraldada,” sõnas vallavanem Andres Visnapuu. “Haridusvõrgustiku ümberkorraldamise tulemusel saame vabaneva ressursi suunata alushariduse ja noorte vaba aja tegevustele. Kavas on ehitada lasteaiale uus hoone ja renoveerida Avatud Noortekeskuse ruume.”
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli vahekaugus on 7 km. Otepää vallas on täiesti toimiv tasuta koolibussiliiklus. Koolibussivõrgustiku optimeerimine võimaldab lastel mugavamalt ja ajasäästlikumalt tegeleda huvialaharidusega.Gümnaasiumis on tagatud kõik õppetööks vajalik: vana õppekorpus renoveeriti 2010. aastal, olemas on uus sisustus, laiendatud on söögisaali. Gümnaasium on seega üks paremini varustatud koolidest Lõuna-Eestis. Gümnaasium on saanud kaasaegse aula, kus on mitmete võimalustega esitlus- ja helitehnika, mis võimaldab korraldada üritusi kuni 400 inimesele. Arvuti- ja keeleklassides on uus tänapäevane info- ja kommunikatsioonitehnika. Täielikult on rekonstrueeritud
kõik kanalisatsiooni-, elektri- jm süsteemid. Otepää Gümnaasium on üleriigilises koolide pingereas olnud kõrgel kohal ja juba mitmeid aastaid Valgamaa parim kool.
Koolide liitmisel ühineb ka mõlema õppeasutuse personal. Kindlasti on struktuurimuudatuste olulisemateks kriteeriumiteks pedagoogide kvalifikatsioon. Valla seisukohalt on tähtis, et õpilasi õpetaksid oma ala parimad spetsialistid.
Otepää Vallavalitsus kutsub Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpetajaid 14.11.2011 kell 16.00 Otepää Kultuurikeskusesse ja kõiki lapsevanemaid 16.11.2011 kell 18.00 Otepää Kultuurikeskusse koosolekule, kus selgitatakse vallavalitsuse plaane.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää Teataja 11.11.2011

esmaspäev, 23. mai 2011

Pühajärve Põhikoolis toimunud seminari „KOOL JA KOGUKOND“ raames arutati hariduselu sisuliste ja oluliste uuenduste üle.

Peaettekandja Tartu Ülikooli professor Margit Sutropi ettekanne teemal „Väärtused ja väärtuskasvatus heas koolis,“ andis põhjaliku ülevaate, milline on hea kool ning mis on väärtuskasvatus. Professor kinnitas, et: „Hea kool on kindlasti ÕPPIJAKESKNE! Eelkõige põhikool peab andma lapsele teada, milleks just temal on kutsumus ja võimed ning aitama lapsel leida oma tee, mida mööda ta saab väärikalt ja uhkelt käia. Kool peab andma lapsele tugeva eneseväärikuse.“

Margit Sutrop sõnas:„Koolimeeldivus tähendab madala stressiga kogutud häid teadmisi. Kooli, õpetajate ning lapsevanemate ülesandeks on väärtustada erinevaid andekusi, st erivajadusi. Igal lapsel on erivajadus! Ühiskonnal on vaja kõiki ameteid ning erinevaid inimesi. Selleks, et jõuda rikka, tugeva, õnneliku riigini on vaja kõigepealt rikkaid, õnnelikke ja tugevaid inimesi“.

Teine peaesineja, Teadus- ja Haridusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis kinnitas isa, vanaisa ja õpetajana, et väärtuskasvatus on kooli esmatähtis ülesanne. „Kuna inimese väärtushinnangute süsteemi põhialus kujuneb välja põhikooli III astme lõpuks, siis on ülioluline, et alg- ja põhikooli õpetajad suudaksid koolis antavad teadmised kujundada väärtussüsteemiks, mis inimest sisemise jõuna edaspidi kannab“ sõnas Küttis.

Seminaril tõdeti, et uus õppekava on täna õppijakeskne, kuid millegipärast ei kajastu see praktikas. Kalle Küttis ütles: „Hariduse sisu on kokkuleppeline ja lähtudest uuest õppekavast tuleb õpetajatel talupojamõistust järgides teha otsused ja valikud. Me anname teadmisi, aga alati ei suuda teadmisi muuta lapse jaoks väärtuseks. Kahtlemata on väga suur roll õpetajatel, kuid väärtuskasvatus algab eelkõige kodust. Meie ise vanemate ja õpetajatena olemegi lapse hoiakute ja väärtuste kujundajad."

Seminari käigus arutleti küsimuse üle, kuidas ühiskond aitab koolil saada heaks kooliks?
Professor Margit Sutropi sõnul tuleb parandada haridusasutuse ja kogukonna sidusust. Sisehindamise nõunik Ene-Mall Vernik Tuubel lisas: „Täna on koolis määrava tähtsusega kaasav eestvedamine, et seeläbi luua soodne ja toetav, arenguks vajalik koolikeskkond. See on meeskonnatöö, kuhu tuleb kindlasti kaasata ka lapsevanemad ja hoolekogu – Eesti ühiskond vajab õppivat kogukonda.“

Lüllemäe, Orava ning Konguta koolide juhid jagasid kogemusi kooli ja kogukonna koostoimimisest ning meetoditest, mis soodustavad omavahelist koostööd. Arutelu võttis kokku Kambja kooli direktor härra Enn Liba: „Need on meie ühised lapsed ja meie ühine asi!“

Seminari korraldaja, MTÜ Pühajärve Haridusseltsi juhatuse liige Solveig Raave ütles: „On vaja, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehtud uuenduste ja muudatuste reaalseks elluviimiseks jaguks tarkust ning otsuseid tehtaks läbimõeldult. Õpetamises tuleb ainekesksuselt üle minna kasvatus- ja väärtuskesksusele. Kõige olulisem on lapse terviklik areng läbi individuaalse lähenemise.“

MTÜ Pühajärve Haridusseltsi juhataja Teet Reedi sõnas: „Korraldasime seminari sooviga rääkida ja mõelda ühiselt selle üle, kuidas riik-kool-lapsevanemad-kogukond saavad koostöös tagada haridussüsteemi avatuse, uuendusmeelsuse ja loovuse. Meil on siiralt heameel, et antud teema puudutas ning tõi kohale nii palju koolijuhte ning meie oma kogukonna liikmeid. See annab julgust ja kindlust järgnevate seminaride korraldamiseks. Sellist avatud diskussiooni, mis hõlmaks kõiki seotud osapooli on senini kahetsusväärselt vähe olnud. Teeme kõik selleks, et taolisi positiivseid ning innustavaid mõttevahetusi toimuks ka edaspidi.“

Seminar toimus laupäeval, 21.mail Pühajärve Põhikoolis, mis on pärjatud Eesti Kauneima kooli tiitliga ning on „EDUKO“ programmi uuringu kohaselt üheks innovaatilise maakooli mudeliks.

Täiendav info:
Teet Reedi 50 59086
Solveig Raave 55 987 416

reede, 20. mai 2011

TEADANNE: Pühajärve põhikoolis seminar: KOOL JA KOGUKOND

Pühajärve Põhikoolis toimub laupäeval, 21.05.2011 kell 10.00-14.00 aruteluseminar "Kool ja Kogukond". Esinevad Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop ettekandega "Väärtused ja väärtuskasvatus heas koolis" ja Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis, ettekandega "Väärtus - kas friikide vääratus?"


Seminari eesmärgiks on kaasata erinevaid kogemusi kooli ja kogukonna koostoimimisest, uurida kooli ning kogukonna vastasmõju, soodustada omavahelist koostööd.

Seminari läbivateks teemadeks on:
- väärtusarendus hariduses;
- väärtuskasvatuse rakendamine, selle rolli ja vajalikkuse mõistmine;
- õpilase järjepideva ja tervikliku arengu soodustamine ning toetamine;
- koostöö lastevanemate, kooli, kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel;
- olulised valikud hariduselus.

Üheskoos soovitakse jagada kogemusi ja arutleda oluliste valikute üle hariduselus ning aidata kaasa Eesti ühiskonna tasakaalustatud arenguks
vajalike muudatuste tegemisele.

Seminar toimub Pühajärve Põhikoolis ning on tasuta. Oodatud on kõik huvilised ja kaasamõtlejad!


Täiendav info:

Solveig Raave
MTÜ Pühajärve Haridusselts

solveig@natter.ee
Tel 55 987 416

esmaspäev, 2. mai 2011

Lapsevanemad tervitavad Otepää vallavalitsuse otsust avada Pühajärve Põhikoolis esimene klassSee tagab järjepideva õppe 2007. aastal Eesti Kaunima Kooli tiitliga pärjatud õppeasutuses.

"See on selge sõnum kõigile Otepää ja ümberkaudsete valdade elanikele - võite julgelt tuua oma lapsed head haridust ja õpikeskkonda tagavasse
Pühajärve põhikooli," ütles Teet Reedi "Hoolimata esialgsetest valla kui terviku arengu suhtes lühinägelikest seisukohtadest ja plaanidest, on täna kindel, et kool jääb alles."

Poolsalaja toimunud töö Pühajärve põhikooli sulgemiseks ei vähendanud lapsevanemate soovi esitada avaldus lapse esimesse klassi astumiseks just
sellesse õppeasutusse. "Uusi lapsi on vähemalt sama palju, kui eelmisel aastal," ütles Indrek Tiido. "Nüüd usume, et hoolimata demograafilistest trendidest suureneb laste arv järgmistel aastatel veelgi, sest Pühajärve põhikooli jätkuv töö on kindlasti stiimuliks noortele peredele meie kodukanti kolimiseks".

Pühajärve kooli toetajad tänavad nii endist haridusministrit Tõnis Lukast kui praegu ministrit Jaak Aaviksood, Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikke ja kümneid teisi, kes aitasid kaasa vallaelanike põhjendatud soovile anda lastele parim haridus. "Üheskoos tõestasime, et kodanikuaktiivsus viib sihile, " ütles Teet Reedi. "Oleme rõõmsad, et Otepää vallavalitsus toetas elanikke ning nende soovi elukeskkonda parandada."

Pühajärve põhikooli sõbrad kutsuvad kõiki lapsevanemaid, kohalikke omavalitsusi, koole ja hoolekogusid ning kõiki teisi asjast huvitatuid aruteluseminarile "Kool ja Kogukond", mis toimub 21.mail Pühajärve Põhikoolis. Peaesinejateks on Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kalle Küttis. Lähem info http://rahvakool.page.tl/Esileht-KOOL-JA-KOGUKOND.htm

Lisainfo:
Teet Reedi
5059086

neljapäev, 31. märts 2011

Pühajärve kool ja lasteaed on meile OMA!

"Kool võib olla suur või väike, maal või linnas, kuid ta peab olema oma,'' ütles president Toomas Hendrik Ilves 29.02.2008 Pühajärve Põhikoolis, andes üle auhinda ''Eesti kaunis kool 2007''. ''Koolis on hea õppida siis, kui sa tunned ära, et see on sinu kool."

10 põhjust, miks võitleme oma kooli eest

1. Pühajärve Põhikool on Valga maakonnas suuruselt kolmas põhikool.

Koolis õpib 88 last ning lasteaiarühmas 18 last, kokku 106 last. Lasteaia järjekorras ootab veel 18 last, keda ruumi puudusel ei saa lasteada võtta. Seega, tegemist ei ole väikese lasteaed-põhikooliga.

2. Pühajärve Põhikool vastab riigi rahastamismudeli tingimustele.

Pühajärve Põhikool kuulub tänastes oludes kindlalt tugevate keskmise suurusega maapõhikoolide hulka ning seega majanduslikel kaalutlustel ei ole põhjust kooli sulgeda. (Haridusminister Tõnis Lukase pöördumine 23.03.2011)

3. Koolil on väga hea renomee, õppetulemused on väga head ja haridusringkondades peetakse seda Eesti üheks parimaks põhikooliks.

Mitmed kooli vilistlased on saanud Pühajärve koolist nii tugeva põhihariduse, et on lõpetanud medaliga Noarootsi Gümnaasiumi, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Otepää Gümnaasiumi.

4. Kooli on pärjatud erinevate tiitlitega.

2007. EV Presidendi poolt hinnatud kui Eesti kauneim kool. 2011 on Pühajärve Põhikool välja valitud EDUKO uuringuks ”Kooli innovatsioonimudelid maakoolide näitel”. Oleks kahetsusväärne, kui Euroopas tutvustataks innovaatilist kooli, mis on suletud.

5. Üle 70% õpilastest, lapsevanematest ja õpetajatest on kooliga rahul või väga rahul.

Koolis on läbi aastate läbiviidud rahuloluuuringuid, mille tulemusel on kooliga rahul või väga rahul üle 70% õpilastest, vanematest, õpetajatest. Lapsed tahavad koolis käia ja õpetajad tööle tulla ja nii on see olnud juba üle 5 aasta. Seda, et inimene tahab hommikul tööle minna ning laps kooli või lasteaeda-seda polegi nii vähe!

6. Kool ja lasteaed teevad väga tihedat koostööd.

Kool ja lasteaed on omavahel kõikides tegevustes väga tihedalt seotud, koos toimuvad kõik pidupäevade tähistamised, väljasõidud, eelkooli õpe toimub juba tulevase klassijuhatajaga koos. Taolist mudelit peetakse väga uuenduslikuks ning selle poole püüdlevad ka teised haridusasutused.

7. Meie lapsed on hoitud, neil on turvaline koolis käia.

1-6 klassi õpilastele on pikapäevarühm, mille tegevused on järgmised: mängutund (õues, võimlas, arvutiklassis, videotoas), 14.00 lõunasöök ja pärast seda õppimistund ning mängutund, kuni koolibussi väljumiseni. Meie algkooli lapsed on kooli juures tegevustega hõivatud kuni pärastlõunani, nad ei pea olema üksinda kodus.

8. Me tunneme, hoiame ja hoolime teineteisest.

Meie lapsed tunnevad üksteist alates lasteaiast kuni 9-da klassini. Kõik koolis töötavad täiskasvanud tunnevad lapsi, nende õdesid-vendi-vanemaid. Kui lapsevanem läheb oma lapsele kooli järgi ja küsib esimese inimese käest, kus mu laps on, siis teatakse- aa, nad läksid just õue või arvutiklassi või vaatavad telekat.

9. Väiksemas koolis on õpitulemused paremad ja kool on turvaline.

Mitmed uuringud näitavad, et väiksemates maapõhikoolides puuduvad õpilased koolist vähem, on hea õppeedukusega, võtavad paremini osa ühisüritustest, sooritavad vähem pahategusid, vähem esineb käitumis- ja vägivallaprobleeme.

10. Kool on kogukonna keskus.

Maapiirkonna koolil on täita lisaks õppe-ja kasvatusasutuse rollile ka kogukonnakeskuse tähtis ja oluline roll.

Me tahame, et meie lapsed saaksid just käia väikeses koolis, kus arvestatakse iga lapse huvide ja vajadustega, sealjuures nende hariduslike erivajadustega. Me tahame saata oma lapsed lasteaeda ja kooli, kus nad tunnevad end hästi, mis on turvaline ja head haridust andev. Meie lapsed on õnnelikud ja rahul Pühajärve lasteaias ja koolis.

reede, 25. märts 2011

Aili Naruski pöördumine Otepää vallavalitsuse poole

Olen Aili Naruski_90% tervisekahjustusega vanaduspensionär.Mul on 10 lapselast.Neist 3 on lõpetanud Pühajärve Põhikooli.Enne oma mõtete edastamist on mul kohustus valla võimudele öelda edasi suvise Pühajärve koolile korraldatud rünnaku järelkajana meie kohaliku endise günekoloogi pöördumine minu poole. See kõlas:“Ärge laske Pühajärve Põhikooli sulgeda!Seda tagasi saada pole võimalik!Pühajärvele on kooli vaja!Aastatel 1988-1990 oli lapse-ootel naisi nii palju,et me ei olnud vöimelised vastu võtma haigeid patsiente.Tol ajal sündinutel tuleb aeg taastoota uusi inimesi.Kui lasteaeda ja kooli kohapeal ei ole, tööpuudus haigutab vastu,kaua siis meie noored siinmail mandu-vad.Naaberriigid on kõik sinnaläinud elule aidanud.Ei ole mujal ka pudrumäed ega rahajõed,aga suhtumine inimestesse on alalhoidlik.Ärge mingil juhul laske kooli sulgeda!“

Nagu looduses ja põllumajanduses ei ole iga-aastane saak ühtviisi suur garandeeritud,ei ole ka Ote-pää naisel igal aastal last.Meie Pühajärve Tammelgi on aastati erinev tõrutoodang.Kui nüüd tamm maha saagida, sest tal ei ole eriti palju tõrusid sel aastal,siis pole ju üleüldse enam midagi tulevikus loota.Raha taha ei tasu pugeda!Meie lapsed ja lastelapsed ei ole ostetavad ega müüdavad!

Pühajärve kooli ellujäämisse uskuv vallaelanik.
24.märts 2011

PRESSITEADE: Otepää vallajuhtide vassimises pettunud elanikud algatasid valdade lahutamise eelnõu

Neljapäevasel volikogu istungil toimunust pettunud Otepää valla elanikud algatasid eelnõu tunnistada ebaõnnestunuks 1999 aasta otsus liita Pühajärve ja Otepää vald. Eelnõule andis mõne tunni jooksul allkirja üle saja elaniku ehk üle kahe protsendi valla elanikest, kes heidavad Reformierakonna juhitud koalitsioonile ette vassimist Pühajärve Põhikooli kavandatava sulgemise teemal, valla maksumaksjate raha raiskamist ning elanike arvamusest teerulliga ülesõitmist.

„Meie eesmärk on alati olnud, et Pühajärve ja Otepää valla liitumisest võidaksid kõik valla elanikud, kuid tänane võim kodanike arvamusest ei hooli,“ ütles Pühajärve Põhikooli hoolekogu esimees Rain Kimmel. „Vallavolikogu koalitsiooni soov tagaselja ja salaja ära otsustada Pühajärve Põhikooli sulgemine oli viimane piisk karikas.“

Pühajärve Põhikooli lapsevanemate esindaja Teet Reedi kinnitas, et valdade lahutamise eelnõu algatamise peamine eesmärk on avalikkuse tähelepanu juhtimine sellele, kuidas talvepealinna auväärt tiitlit kandvas vallas tegelikult asju aetakse. „Vastavalt seadusele peab volikogu eelnõud vähemalt arutama, mis võimaldab meil avalikkusele esitada valla tänaste juhtide eksimused ning vassimised.“

Eelnõu seletuskirjas viidatakse Siseministeeriumi uuringule „Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele“, milles omavalitsusüksuste ühinemiste negatiivsete tagajärgedena on välja toodud võimalus, et ühinenud omavalitsuses kandub raskuskese keskuse suunas ja kuna äärealadel puuduvad nende vajaduste eest seisvad jõud, siis äärealade probleemid jäävad varju, nende infrastruktuur ei arene ja süveneb ääremaastumine. Endise Pühajärve valla elanikud tunnevad uuringus fikseeritut igapäevaselt omal nahal ning on lihtsalt väsinud olemast ääremaalased, kelle arvamusega kohalik võim ei pea vajalikuks arvestada ning kelle huvid on tagaplaanile jäetud.

„Nädal tagasi kinnitas vallavanem Visnapuu ja volikogu juht Nigol, et neljapäeval tehakse kooli sulgemise otsus,“ ütles murelik lapsevanem Solveig Raave. „Neljapäeval ütlesid, et sellist asja pole neil plaanis olnud ning volikogus seda asja istungil ei otsusta. See on järjekordne varjamine ja vassimine, sest volikogus võeti ikkagi vastu valla haridusvõrgustiku arengukava ning seal on Pühajärve kooli sulgemise mehhanism selgelt kirjas.“

2007. aastal Eesti ilusaima kooli tiitli pälvinud kool tagab täna võimaluse ka pealinnast kaugel elavatel lastel saada hea haridus. Kooli säilimisele on oma toetuse andnud haridusminister Tõnis Lukas ja mitmed teised poliitikud. Pühajärve Põhikoolis ja lasteaias käib kokku 106 last.

SELETUSKIRI: haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

SELETUSKIRI Otepää Vallavolikogu määruse eelnõule "haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine"


1. Õigusakti vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus

EV Siseministeeriumi uuring aastast 2001 „Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele“, teostaja OÜ Geomeedia tõdeb omavalitsusüksuste ühinemiste negatiivsete tagajärgedena mh :
- Ühinemise tulemusena ja võimaliku eelarveliste vahendite nappuse tõttu (haridusrahade vähenemine) võib omavalitsus hakata sulgema munitsipaalasutusi – koole, lasteaedasid, raamatukogusid jne.
- Ühinenud omavalitsuses kandub raskuskese keskuse suunas ja kuna äärealadel puuduvad nende vajaduste eest seisvad jõud, siis äärealade probleemid jäävad varju, nende infrastruktuur ei arene ja süveneb ääremaastumine (vastukaaluks leidus ka vastupidine kartus linnaelanike poolt: vahendid liiguvad linnast ääremaadele).

Endise Pühajärve valla elanikud tunnevad uuringus fikseeritut igapäevaselt omal nahal ning on lihtsalt väsinud olemast ääremaalased, kelle arvamusega kohalik võim ei pea vajalikuks arvestada ning kelle huvid on tagaplaanile jäetud.

Sellepärast leiavad endise Pühajärve valla elanikud, et tuleb uuesti ise oma elu-olu juhtima ning selle hea kulgemise eest vastutama hakata.

Nii otsutatigi teha ettepanek tunnistada Otepää piirkonna omavalitusüksuste liitumine ebaõnnestunuks ning taastada Pühajärve vald ja Otepää linn iseseisvate haldusüksustena ühinemiseelsetes piirides.


2. Õigusakti sisu selgitus
Eelnõus on ära toodud seadusandlik alus millele toetutakse ning näidatakse ära tegevuste elluviimise eest vastutaja.

3. Milliste õigusaktidega on käesoleval ajal küsimus reguleeritud
Käesoleval ajal on antud küsimused reguleeritud Otepää linna ja Pühajärve valla liitumislepinguga, lisaks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses sätestatuga.


4. Milliseid valla õigusakte on vaja tühistada või muuta seoses õigusakti vastuvõtmisega
Vajalik on tühistada või tunnistada lüppenuks või muuta Otepää linna ja Pühajärve valla liitumisleping.

5. Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad (Rahataotlusi eelarvest vaadatakse läbi eelarve vastuvõtmise ja muutmise käigus)

Koos valla eelarve planeerimisega on vaja vaadata üle eelnõu elluviimiseks vajaminevad summad ja kinnitatakse need eelarve vastuvõtmise käigus.

6. Õigusakti täitjad, tähtajad ja kontrolli teostajad
Õigusakt kuulub täitmiseks Otepää Vallavalitsusele. Kontrolli teostab Otepää Vallavolikogu revisjonikomisjon.

7. Kellele vastuõetud akt edastada

-

8. Akti jõustumine

Akt jõustub vastuvõtmisest.

9. Eelnõu esitaja KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt üks protsent hääleõiguslikke Otepää valla elanikke
esitamise aeg 24.03.2011
eelnõu koostaja KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt üks protsent hääleõiguslikke Otepää valla elanikke
keda kutsuda volikogu istungile KOKS § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike Otepää valla elanike esindajana Teet Reedi ja ... , ...

EELNÕU: Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine

EELNÕU

OTEPÄÄ VALLAVOLIKOGU OTSUS

Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, § 32 lõigete 1 ja 2 alusel vähemalt ühe protsendi hääleõiguslike Otepää valla elanike poolt esitatud õigusakti vastuvõtmise ettepaneku, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 - § 10 alusel Otepää Vallavolikogu otsustab:

1. Algatada Otepää valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena moodustatakse uued omavalitsusüksused:
1.1 Pühajärve vald;
1.2 Otepää linn.

2. Punktis 1 nimetatud omavalitsused moodustatakse enne Vabariigi Valitsuse 17.03.1999.a määruse nr 100 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmine“ kehtinud Otepää linna ja Pühajärve valla piirides.

3. Otepää Vallavalitsusel korraldada hiljemalt _______ 2011.a käesolevast otsusest lähtuvad ja seaduses ettenähtud toimingute läbiviimine ning esitamine Otepää Vallavolikogule

4. Otsus jõustub vallavalitsusele teatavakstegemisest.

5. Otsuse peale võib esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

neljapäev, 24. märts 2011

KIRI: Nagu läheb koolil, nii läheb ka kogukonnal

Tere sõbrad,

Käisin eile kuulamas Marju Lauristini jt poolt tehtud uurimust „Kooli innovatsiooni mudelid maakolide näitel“. Üks uuringus kasutatud kool oli ka meie Pühajärve Põhikool, sest see on hea ning kaasaegne ka teadlaste arvates.

Maapiirkonda iseloomustab teenuste raskem kättesaadavus, pikemad vahemaad, tööle, kauplusesse, kooli, teenuste juurde jõudmiseks pikem aeg ja kulu. Kooli roll maapiirkonnas on kohaliku kogukonna jaoks laiem ja olulisem kui linnapiirkonnas. „Nagu kogukond, nii ka kool ning nagu läheb koolil, nii läheb ka kogukonnal“ (Senge jt 2009:479).

Uuringu teostajad kommenteerisid seda järgnevalt:
 1. Kooli ja kogukonna seos maal on palju tihedam kui kui linnakoolis.
 2. Maakoolid sarnanevad rohkem nö eliitkoolidega, kus samamoodi käib koolis mitu põlvkonda järjest, suhtlemine õpilaste, õpetajate ja vanemate vahel on palju tihedam ning kooli asend kogukonna suhtes teine kui tavalises linnakoolis.
Põhisõnum oli seega: nagu läheb koolil, nii läheb ka kogukonnal. Selles kontekstis tähendab Pühajärve Põhikooli sulgemine seda, et Pühajärve elanikud jäävad ilma ka kõigist teistest õigustest.

Ene

Pressiteade- Pühajärve kooli lapsevanemad korraldavad täna 15.45 toetus-meeleavalduse

Pühajärve Põhikooli lapsevanemad, õpetajad, lapsed ning toetajad
kogunevad täna 15.45 Otepää vallavalitsuse ette, et avaldada toetus
oma koolile ning avaldada toetust Otepää Vallavolikogule mõistlike
ja linnast kaugemate piirkondade huvisid arvestavate otsuste
tegemisel. Vallavolikogu istung algab 16.00.

Me oleme tänulikud haridusministrile ja paljudele teistele
toetajatele, kes on edukalt seisnud ja lubavad ka edaspidi seista
selle eest, et üle 150 aastane Pühajärve Põhikool säiliks. 2007.
aastal Eesti ilusaima kooli tiitli pälvinud kool tagab täna
võimaluse ka pealinnast kaugel elavatel lastel saada hea haridus
ning meie, lapsevanemad, seisame selle eest, et see oleks võimalik
ka tulevikus. Vallavanem ning vallavolikogu esimees on andnud
lubaduse kooli sulgemist mitte otsustada, seega võib meie
meeleavaldust nimetada „julgustus-meeleavalduseks“, et nad oma
lubadust ka peaksid. Selle Pühajärve lasteaia ja põhikooli
toetusmeeleavalduse eesmärk on tagada, et meie lastel oleks
võimalik saada heast koolist ja headelt õpetajatelt korralik
alg/põhiharidus, mis tagaks neile linnalastele sarnased võimalused
tulevikus läbilöömiseks.

Lisainfo  http://puhajarve.blogspot.com/


Olete oodatud!

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450
Solveig Raave 55987416
Rain Kimmel 5225120

Pühajärve Põhikooli töötajate pöördumine

Otepää Vallavalitsusele
Otepää Vallavolikogule
23. märts 2011
Pühajärve Põhikooli töötajate pöördumine
!7. märtsil 2011  Pühajärve Põhikooli direktorile, hoolekogu esimehele, õpetajate usaldusisikule ja haridusvõrgustiku töögrupis osalenud liikmele edastatud info kohaselt on Otepää vallal valmimas otsuse eelnõu Pühajärve Põhikooli sulgemiseks alates 1.septembrist 2011.
Oleme veendunud, et Pühajärve Põhikooli sulgemine ei ole otstarbekas:
1. Õpikute ja töövihikute tellimine toimus koolides 1. novembriks 2010. Kuna Otepää valla koolid õpivad paljudes ainetes erinevate õppematerjalide  järgi, toob see kaasa vallale täiendavaid kulutusi.
2. 11.03.2011 on allkirjastatud KIK’i leping summas 4473.18 eurot, et läbi viia õuesõppe päevasid Pühajärve Põhikoolis 2011/2012 õppeaastal.
3. Valla töötajatena  on õpetajatel ebaselgus tööalase tuleviku suhtes. Vallapoolne väide, et õpetajatele jagub tööd Otepää Gümnaasiumis  ei ole Pühajärve Põhikooli õpetajate arvates reaalne. Samuti ei ole toimunud läbirääkimisi, et kõikidele kooli töötajatele tagatakse samaväärne töökoht.
4. Koolis igapäevaselt töötades on selgelt näha, et kõik õpilased ei ole suutelised õppima suures klassikollektiivis. Seni on Otepää vald taganud lapsevanematele võimaluse valida linnakooli  ja väikese maakooli vahel.
5. Tunneme muret koolimaja edasise käekäigu pärast. On lubamatu, et see maja jääb teadmata ajaks tühjana seisma.
6. 2011/2012 õppeaastal  on Pühajärve Põhikooli 9. klassis 15 õpilast, mis on piisav arv klassi toimimiseks.(3.kooliastmes on 37 õpilast)
Kevadel 2011 lõpetab 8 õpilast põhikooli. Uuel õppeaastal astub esimesse klassi 8 õpilast, kellest 3 on erivajadusega. Seega kooli õpilaste arv ei muutu.
7. Pühajärve Põhikooli sulgemine ei ole vastavuses Otepää valla haridusvõrgu arengukava vastava punktiga „Vallavalitsus analüüsib igal aastal olukorda ja korraldab haridusasutuste võrgu ümber ühendades järk-järgult ja vastavalt kooli astuvate laste arvule Pühajärve Põhikooli Otepää Gümnaasiumiga”.  
8. 8. märtsil Otepää Vallavalitsusele ja Otepää vallavolikogu haridus-ja noorsookomisjonile saadetud kirjale pole Pühajärve põhikool siiani vastust saanud. Kiri puudutas kooliastuvate HEV laste õpetamist.
9. Praegu on Otepää vallal käsil projekt tuua lasteaiarühm „Pipi” kooli ruumidesse, mis toetab laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.
10. Kooli töötajad on valmis leidma täiendavaid võimalusi rahaliste ressursside kokkuhoiuks.
11. Pühajärve Põhikool on välja valitud EDUKO uuringuks ”Kooli innovatsioonimudelid maakoolide näitel”. Oleks kahetsusväärne, kui Euroopas tutvustataks innovaatilist kooli, mis on suletud.
Pühajärve Põhikooli puudutavate otsuste tegemisel palume ülalnimetatud seisukohti arvestada. Soovime olukorda koos analüüsida, et leida parimaid lahendusi. 2012/2013 õppeaastat puudutavad läbirääkimised tuleks teostada hiljemalt 1.oktoobriks 2011.
Pühajärve Põhikooli töötajate nimel
Peeter Kangur
töötajate usaldusisik

Haridusministri pöördumine Otepää Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete poole

Haridusministri pöördumine Otepää Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete poole 23.03.2011

Otepää Vallavalitsus on otsustanud sulgeda Pühajärve Põhikooli!

Homsel Otepää Vallavolikogu istungil soovitakse läbi suruda otsus sulgeda Pühajärve Põhikool.

Lapsevanemate arvates ei ole kooli sulgemise otsus õige. Vallavõim toob kavandatava otsuse aluseks haridusvõrgu arengukava, mis ilmselgelt algatatigi eesmärgiga, et sinna sisse kirjutada võimalus PPK sulgemiseks. Täiesti ootamatult on homse istungi päevakorras ka punkt liita kõik Otepää valla lasteaiad, seda küsimust ei ole haridusvõrgu arengukava koostamise käigus mittekunagi arutatud!

Nimetatud arengukava koostamisel osalesid ka PPK lapsevanemate eestseisus ja õpetajad, aga nende poolt tehtud olulisi ettepanekuid ei arvestatud!

Lapsevanemad on palunud Vallavolikogul mitte vastu võtta otsust kooli sulgemise kohta ega kinnitada Otepää valla haridusvõrgu arengukava, milles nähakse ette Pühajärve Põhikooli ühendamine Otepää Gümnaasiumiga. Tegu on taandarengukavaga valla maapiirkonnas elavate inimeste jaoks. Meie palvet on toetamas ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitades, et Pühajärve Põhikool oma 87 õpilasega kuulub tänastes oludes kindlalt tugevate keskmise suurusega maapõhikoolide hulka ja maapõhikoolide säilitamine on riikliku hariduspoliitika üks tähtsamaid prioriteete.

Kogukonna, õpetajate ja lastevanemate sõnum on - hea vallavõim, räägime läbi hariduselu arengu seisukohalt olulised teemad, arutame koostöös lahendusteede üle ja saavutame vastavad kokkulepped, et otsused, mis tehakse oleksid põhjalikult kaalutletud ja õiged. Meie soov on, et vallavõim näitaks tahet kuulata ja arvestaks otsuste kavandamisel elanike soovide ja ettepanekutega!

Lisainfo http://puhajarve.blogspot.com/

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450
Solveig Raave 55987416
Rain Kimmel 5225120

kolmapäev, 23. märts 2011

Lubadus päästa Pühajärve kool tõi Sibulale Otepää vallas Aaviksoost parema tulemuse

Priit Sibula üks põhilisi valimislubadusi oli seista Pühajärve põhikooli ja lasteaia säilimise eest. Oma ajaveebis tegi ta ettepanek sõlmida avalik kokkulepe kooli säilimiseks ja arendamiseks, mis sisaldas järgmisi põhimõtteid:
 1. Tagada kooli säilimine
 2. Viia 2 lasteaiarühma koolihoonesse
 3. KIK abiga muuta koolihoone energiasäästlikumaks
 4. Koolisööklas tervislik toit
Toetame Priit Sibula algatust ning oleme talle väga tänulikud aktiivse ja sisulise toetuse eest. Eks seda tõestab ka asjaolu, et lubadus seista Pühajärve kooli eest tagas Sibulale märtsis toimunud Riigikogu valimistel Otepää vallas parema häältesaagi, kui sai kaitseminister ja IRL-i esinumbril Jaak Aaviksool:

Jaak Aaviksoo - 171 häält
Priit Sibul - 206 häält

Pühajärve kooli sõbrad usuvad, et Riigikokku valitud Priit Sibul täidab oma lubaduse ja tagab kooli säilimise. Pühajärve põhikooli ja lasteaia säilimine on meie kõigi ühine soov, sest vaid nii suudame tagada meie lastele parema parema hariduse.

teisipäev, 22. märts 2011

Pühajärve Põhikooli lapsevanemate pöördumine

Pühajärve Põhikool on üle 150 aasta vanune kool. Tänasel päeval on tegemist ühe Vabariigis tuntud ja tugeva põhikooliga. Tegu on avatud kooliga, mis on kaasatud väga erinevatesse, sh rahvusvahelistesse projektidesse ning teadusprojektidesse (Innovaatilise väikekooli projekt, mille eeskujuks on Pühajärve Põhikool). Kooli tulemused on väga head nii õppeainetes kui ka ainevälistes tegevustes. Kool tervikuna ja tema töötajad on saanud mitmesuguseid tunnustusi, sh pärjatud 2001. a. EV Presindendi Kaunima kooli tiitliga.

Täna õpib koolis 88 last ning lasteaias 18, seega kokku 106 last, olles selliselt Valgamaal suuruselt kolmas lasteaed-põhikool. Kool ja lasteaed on omavahel kõikides tegevustes väga tihedalt seotud, koos toimuvad kõik pidupäevade tähistamised, väljasõidud, eelkooli õpe toimub juba tulevase klassijuhatajaga koos. Üle 70% kooli lastest, lapsevanematest, õpetajatest on aastate jooksul läbiviidud rahuloluuringutes kooliga väga rahul või rahul. Meie tahame, et meie lapsed saaksid just käia väikeses koolis, kus arvestatakse iga lapse huvide ja vajadustega, mis on turvaline ja head haridust andev kool. Me oleme veendunud, et Pühajärve Põhikool seda kõike on.

17.03.2011 teavitas Otepää vallavalitsus, et Pühajärve põhikooli jätkamine käib vallale üle jõu, kuna vald ei suuda tagada koolile rahalisi vahendeid ning ohuks võib saada tulevikus kvaliteedi langemine, kui õpilaste arv koolis väheneb. Seega võetakse vastu otsus Pühajärve põhikool sulgeda.

Kooli lapsevanemad ning õpetajad on seisukohal, et ülaltoodud väited ei ole piisavalt põhjendatud.

Esiteks, demograafilist arengut vaadates on kriitilised aastad 2012 ja 2013, kui Otepää vallas kooliastuvaid lapsi on 29, tõustes järmisel 4 aastal jälle tavapärasest isegi suurema laste arvuni (2014- 38 last, 2017-46 last). Seega on laste arvult kriitilised vaid 2 aastat.
Tulenevalt sellest ei ole põhjust kahelda kooli õppekvaliteedi ja huvitegevuse olulises langemises.

Teiseks, vald ei ole suutnud senini tõestada, et tal käib kooli finantseerimine üle jõu.

Kolmandaks, kuna vallas tegutseb ka Otepää Gümnaasium, kelle huvides on suurendada oma õpilaste arvu nii põhikoolis kui gümnaasiumis, siis püütakse seda saavutada eelkõige Pühajärve Põhikooli sulgemise abil ning pööratakse seetõttu vähem tähelepanu oma kooli arendamisele ja perspektiividele.

Alates 2010 aasta suvest, tegeleb Otepää omavalitsus eesmärgiga igal juhul kool sulgeda, kasutades selleks poliitiliselt kallutatud tellimustöid (Otepää valla Haridusvõrgustiku arengukava, mille varjatud eesmärgiks oli saada dokument, mis põhjendaks kooli sulgemise vajaduse), lastevanemate mõjutamisi ning muid demagoogilisi võtteid. Kogukonna ega Pühajärve kooli lapsevanemate huve ei ole arvestatud, ainuüksi haridusvõrgustiku arengukavale esitatud 53 ettepanekust jäeti enamus arvesse võtmata ega ole algatatud mingisugust arutelu valla hariduse teemadel.

Meie hinnangul on ei ole kavandatav kooli sulgemise otsus piisavalt põhjendatud ega läbi arutatud kogukonnaga. Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus toob kaasa väga kaugele ulatuvad negatiivsed tagajärjed, mis ei ole seotud ainult konkreetse kooli sulgemisega, vaid paikkonna arenguga laiemalt.

Teeme ettepaneku, et Otepää valla volikogu ei võtaks vastu eelnõudena esitatud Otepää haridust puudutavaid dokumente, sh otsust Pühajärve Põhikooli sulgemise kohta.

Soovime olla kaasatud haridusküsimusi puudutavates otsuste ja küsimuste arutelude juurde ning leida koos Otepää vallavalitsusega parimad võimalikud lahendused Otepää haridusküsimuste lahendamiseks.

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Rain Kimmel
Pühajärve Põhikooli Hoolekogu esimees