laupäev, 7. jaanuar 2012

Hea uudis kohtust

Aasta algus tõi meile ühe väga hea uudise ning teise, mis sunnib meid veelgi rohkem pingutama. Oleme koostöös meie advokaadi Allar Jõksiga teinud palju tööd ning tulemuste kokkuvõte on lühidalt järgmine:

Kõige olulisem on, et kohus võttis meie kaebuse menetlusse ja ei pidanud vallavolikogu taotlust põhjendatuks. Vald väitis, et meil puudub kaebeõigus, tegemist on populaarkaebusega ning asjal ei ole perspektiivi. Nende lootus, et kohus otsustab meie kaebust üldse mitte arutada, luhtus! Saime kinnitust, et meil on piisavalt argumente veenmaks kohust, et meie õigusi on rikutud.

Lisaks taotlesime kohtult esialgset õiguskaitset (EÕK), mille abil oleksime saanud peatada kõikide vallavolikogu PPK-d puudutavate otsuste elluviimise kuni kohtuprotsessi lõpuni. Seda me ei saanud, sest kohtuniku arvates võib kohtusaaga lahenduse leida enne, kui kooli sulgemine faktiliselt aset leiab.

Oleme teadlikud ka selles, et Tartu Halduskohtu senine praktika on olnud mitte rahuldada esialgse õiguskaitse taotlust koolide sulgemise vaidlustes. See oleks olnud ime, kui kohus oleks koheselt rahuldanud EÕK taotluse. Oluline on rõhutada, et esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmine mitte kuidagi ei näita kohtuniku suhtumist asjasse. Allar Jõks on osalenud paljudes võidukates vaidlustes, kus esialgset õiguskaitset ei kohaldatud.

Oleme otsustanud, et siiski esitame täiendatud taotluse esialgse õiguskaitse tagamiseks ning loodame, et lisapõhjendused veenavad kohust EÕKi vajalikkuses. Teeme seda juba järgmisel nädalal.

Selliste lisaargumentide otsimine aitab meil ka valmistuda ette kohtuistungiks ning samuti saame seeläbi rohkem teada nendest argumentidest, mida vallavolikogu esindaja kavatseb kasutada.

Edastame teile ka edaspidi operatiivselt olulist infot, kuid püüame seda teha mitte sagedamini kui kord-kaks paari nädala jooksul. Kõigi lisaküsimuste korral helistage või kirjutage meile julgelt. Samuti teeme lähiajal ettepaneku korraldada uus arutlusõhtu ja ajurünnak Nuustaku pubis.

Kasutame viimast võimalust, et soovida teile Head Uut Aastat ilma hiljem sellega kaasnevate kohustusteta. Samuti edastame teile tervitused Allar Jõksilt, Silver Meikarilt ja teistelt meie toetajatelt.

Head Uut Aastat!

Kohtukaebuse esitanud lapsevanemate nimel,
Margit Prede 56900450
Teet Reedi 56900450