neljapäev, 22. märts 2012

Pühajärve kitarripoiss võitis üleriigilise konkursi


Aitäh teile Lii ja Peep!

Priidu saavutus näitab, et pühendumuse ja tugeva tööga on võimalik saavutada mida iganes!
Julgust uute sihtide seadmisel ja kindlust nende saavutamisel!

Lähemalt siin: http://www.valgamaalane.ee/780846/puhajarve-kitarripoiss-voitis-uleriigilise-konkursi/kolmapäev, 7. märts 2012

Pühajärve kogukond: Olime võidus kindlad

Tartu Maakohus rahuldas Pühajärve Põhikooli lastevanemate hagi ja tühistas Otepää vallavolikogu otsuse kooli sulgemise kohta.

Kogukonna eestkõneleja Teet Reedi sõnul uskusid lapsevanemad võitu kogu aeg. "Pühajärve Põhikool on tugev ja väga head haridust pakkuv õppeasutus, selle sulgemise otsus langetati ilma sisulisi põhjendusi ja analüüse tegemata ning vallavõim kasutas oma poliitilise tahte läbisurumiseks teerullipoliitikat," põhjendas Teet kogukonna kindlat usku. "Kohtu otsus on kinnituseks, et õigus ja õiglus on meie poolel."

Pühajärve kogukond loodab, et kohtu otsus julgustab ka teisi kogukondi võitlema oma õiguste eest. "Kohus lõi olulise pretsedendi öeldes selgelt välja, et nii oluliste otsuste tegemisel nagu on kooli sulgemine tuleb elanike arvamus ära kuulata, " ütles kogukonna liige Margit Prede. "Oluline on ka, et kohtu hinnangul tuleb rahalise kokkuhoiu argumendile lisaks arvesse võtta nii kooli tugevus, demograafiline olukord kui ka laste õigus saada kodulähedalt parimat haridust."

Lapsevanaemaid kohtus esindanud Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaadi Carri Ginter sõnul ei pea olema õiguskantsler, president või peaminister, et edukalt oma õigusi kaitsta. "Piisab kui on südamega tundvaid ja kokkuhoidvaid inimesi, kes ei piirdu virisemisega vaid seisavad oma õiguste eest," ütles Carri. Samuti lapsevanemaid esindanud Soraineni advokaadibüroo advokaadi Allar Jõksi sõnul kinnitab otsus, et kodanikeühiskond on julgete ja enesekindlate kodanike ühiskond. "Minule oli selle kohtuasja ajamine justkui jätk õiguskantslerina 2001. aastal algatatud debatile sellest, kuidas väikekoolide sulgemine mõjutab hariduse kättesaadavust," ütles Allar.

Lapsevanem Kristel Nämi peab oluliseks, et Otepää vallavõim oleks nüüd valmis sisuliselt arutama Pühajärve Põhikooli arendamise teemal. "Kooli arengukavas on kirjas küttesüsteemi parandamine, lasteaia viimine kooli ruumidesse ja staadioni korrastamine," ütles Kristel. "Meie soov on, et vallavõim oleks valmis koostööd vallaelanikega kõigis valdkonades."

Pühajärve kogukond jätkab kohaliku haridus- ja kultuurielu edendamist. 30.märtsil toimub hariduskonverents "Kool ja eetika", kus esineb teiste seas ka professor Marju Lauristin. Tartu Jooksumaratonil teenindavad Pühajärve kooli lapsed ühte joogipunkti. Pühajärve Põhikooli õpilased panid aluse Otepää noortevolikogule, mis aitab kaasa kohaliku noortetegevuse mitmekesisuse ja aktiivsuse tõusule ja elu arengule.

Lisainfo:

Teet Reedi: 5059086
Margit Prede: 56 900 450
Kristel Nämi: 52 89 267