teisipäev, 28. veebruar 2012

Kohus peatas Pühajärve põhikooli sulgemise sellest sügisest

Tartu ringkonnakohus peatas tänase määrusega Pühajärve põhikooli tegevuse lõpetamise selle aasta 31. augustist ning sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühma liitmise Otepää lasteaiaga.

Nimetatud tegevused otsustas Otepää vallavolikogu eelmise aasta 23. novembril. Vallavolikogu otsuse vaidlustasid aga kohtus 10 lapsevanemat, kes taotlevad selle tühistamist.

Tänane ringkonnakohtu määrus ei ole veel vanemate kaebuse sisuline lahendamine, vaid vallavolikogu otsuse täitmise peatamine esialgse õiguskaitse korras kuni sisulise kohtuotsuse jõustumiseni või kuni esialgse õiguskaitse vajaduse äralangemiseni.

Ringkonnakohus leidis, et antud juhul on kaebajate õigused puudutatud, kuna vanemad peavad saama oma laste haridusküsimustes olulisel määral kaasa rääkida.

Ringkonnakohus pidas tõenäoliseks, et on tõenäoline, et sisuline kohtuotsus antud kaebuses ei jõua jõustuda enne 31. augustit. Samal ajal on kooli jätkumise jaoks oluline juba 31. märts, kuna kooli pidaja peab viis kuud enne järgmise õppeaasta algust teada andma plaanist kooli uksed sulgeda, avada või mitu kooli omavahel liita. Seega kui vallavolikogu vaidlustatud otsus on jõus veel 31. märtsil, on sisuliselt pöördumatu käivitatud sündmuste ahel, mis tipneb kooli sulgemisega sel sügisel.

Ringkonnakohus leidis, et ei saa välistada esitatud kaebuse edukust. Kui kaebajate kaebus osutub edukaks ja kohus tühistab vallavolikogu otsuse ning kool on selleks ajaks juba suletud, siis tuleks kooli tegevuse jätkamiseks see uuesti avada. See ei pruugi aga olla enam teostatav, sest õpetajad on endale selleks ajaks tõenäoliselt leidnud uue töökoha ning lapsed käivad juba teises koolis. Seega esineb antud juhul ringkonnakohtu hinnangul pöördumatu tagajärg.

Kaebajate kaebus vallavolikogu otsuse tühistamiseks on praegu Tartu halduskohtu menetluses ning halduskohus teeb oma otsuse teatavaks 7. märtsil.

Tänane ringkonnakohtu määrus ei ole vaidlustatav.

Lugupidamisega
Krista Tamm

Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja

http://www.kohus.ee/56418

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar