esmaspäev, 2. mai 2011

Lapsevanemad tervitavad Otepää vallavalitsuse otsust avada Pühajärve Põhikoolis esimene klassSee tagab järjepideva õppe 2007. aastal Eesti Kaunima Kooli tiitliga pärjatud õppeasutuses.

"See on selge sõnum kõigile Otepää ja ümberkaudsete valdade elanikele - võite julgelt tuua oma lapsed head haridust ja õpikeskkonda tagavasse
Pühajärve põhikooli," ütles Teet Reedi "Hoolimata esialgsetest valla kui terviku arengu suhtes lühinägelikest seisukohtadest ja plaanidest, on täna kindel, et kool jääb alles."

Poolsalaja toimunud töö Pühajärve põhikooli sulgemiseks ei vähendanud lapsevanemate soovi esitada avaldus lapse esimesse klassi astumiseks just
sellesse õppeasutusse. "Uusi lapsi on vähemalt sama palju, kui eelmisel aastal," ütles Indrek Tiido. "Nüüd usume, et hoolimata demograafilistest trendidest suureneb laste arv järgmistel aastatel veelgi, sest Pühajärve põhikooli jätkuv töö on kindlasti stiimuliks noortele peredele meie kodukanti kolimiseks".

Pühajärve kooli toetajad tänavad nii endist haridusministrit Tõnis Lukast kui praegu ministrit Jaak Aaviksood, Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikke ja kümneid teisi, kes aitasid kaasa vallaelanike põhjendatud soovile anda lastele parim haridus. "Üheskoos tõestasime, et kodanikuaktiivsus viib sihile, " ütles Teet Reedi. "Oleme rõõmsad, et Otepää vallavalitsus toetas elanikke ning nende soovi elukeskkonda parandada."

Pühajärve põhikooli sõbrad kutsuvad kõiki lapsevanemaid, kohalikke omavalitsusi, koole ja hoolekogusid ning kõiki teisi asjast huvitatuid aruteluseminarile "Kool ja Kogukond", mis toimub 21.mail Pühajärve Põhikoolis. Peaesinejateks on Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kalle Küttis. Lähem info http://rahvakool.page.tl/Esileht-KOOL-JA-KOGUKOND.htm

Lisainfo:
Teet Reedi
5059086

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar