neljapäev, 31. märts 2011

Pühajärve kool ja lasteaed on meile OMA!

"Kool võib olla suur või väike, maal või linnas, kuid ta peab olema oma,'' ütles president Toomas Hendrik Ilves 29.02.2008 Pühajärve Põhikoolis, andes üle auhinda ''Eesti kaunis kool 2007''. ''Koolis on hea õppida siis, kui sa tunned ära, et see on sinu kool."

10 põhjust, miks võitleme oma kooli eest

1. Pühajärve Põhikool on Valga maakonnas suuruselt kolmas põhikool.

Koolis õpib 88 last ning lasteaiarühmas 18 last, kokku 106 last. Lasteaia järjekorras ootab veel 18 last, keda ruumi puudusel ei saa lasteada võtta. Seega, tegemist ei ole väikese lasteaed-põhikooliga.

2. Pühajärve Põhikool vastab riigi rahastamismudeli tingimustele.

Pühajärve Põhikool kuulub tänastes oludes kindlalt tugevate keskmise suurusega maapõhikoolide hulka ning seega majanduslikel kaalutlustel ei ole põhjust kooli sulgeda. (Haridusminister Tõnis Lukase pöördumine 23.03.2011)

3. Koolil on väga hea renomee, õppetulemused on väga head ja haridusringkondades peetakse seda Eesti üheks parimaks põhikooliks.

Mitmed kooli vilistlased on saanud Pühajärve koolist nii tugeva põhihariduse, et on lõpetanud medaliga Noarootsi Gümnaasiumi, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Otepää Gümnaasiumi.

4. Kooli on pärjatud erinevate tiitlitega.

2007. EV Presidendi poolt hinnatud kui Eesti kauneim kool. 2011 on Pühajärve Põhikool välja valitud EDUKO uuringuks ”Kooli innovatsioonimudelid maakoolide näitel”. Oleks kahetsusväärne, kui Euroopas tutvustataks innovaatilist kooli, mis on suletud.

5. Üle 70% õpilastest, lapsevanematest ja õpetajatest on kooliga rahul või väga rahul.

Koolis on läbi aastate läbiviidud rahuloluuuringuid, mille tulemusel on kooliga rahul või väga rahul üle 70% õpilastest, vanematest, õpetajatest. Lapsed tahavad koolis käia ja õpetajad tööle tulla ja nii on see olnud juba üle 5 aasta. Seda, et inimene tahab hommikul tööle minna ning laps kooli või lasteaeda-seda polegi nii vähe!

6. Kool ja lasteaed teevad väga tihedat koostööd.

Kool ja lasteaed on omavahel kõikides tegevustes väga tihedalt seotud, koos toimuvad kõik pidupäevade tähistamised, väljasõidud, eelkooli õpe toimub juba tulevase klassijuhatajaga koos. Taolist mudelit peetakse väga uuenduslikuks ning selle poole püüdlevad ka teised haridusasutused.

7. Meie lapsed on hoitud, neil on turvaline koolis käia.

1-6 klassi õpilastele on pikapäevarühm, mille tegevused on järgmised: mängutund (õues, võimlas, arvutiklassis, videotoas), 14.00 lõunasöök ja pärast seda õppimistund ning mängutund, kuni koolibussi väljumiseni. Meie algkooli lapsed on kooli juures tegevustega hõivatud kuni pärastlõunani, nad ei pea olema üksinda kodus.

8. Me tunneme, hoiame ja hoolime teineteisest.

Meie lapsed tunnevad üksteist alates lasteaiast kuni 9-da klassini. Kõik koolis töötavad täiskasvanud tunnevad lapsi, nende õdesid-vendi-vanemaid. Kui lapsevanem läheb oma lapsele kooli järgi ja küsib esimese inimese käest, kus mu laps on, siis teatakse- aa, nad läksid just õue või arvutiklassi või vaatavad telekat.

9. Väiksemas koolis on õpitulemused paremad ja kool on turvaline.

Mitmed uuringud näitavad, et väiksemates maapõhikoolides puuduvad õpilased koolist vähem, on hea õppeedukusega, võtavad paremini osa ühisüritustest, sooritavad vähem pahategusid, vähem esineb käitumis- ja vägivallaprobleeme.

10. Kool on kogukonna keskus.

Maapiirkonna koolil on täita lisaks õppe-ja kasvatusasutuse rollile ka kogukonnakeskuse tähtis ja oluline roll.

Me tahame, et meie lapsed saaksid just käia väikeses koolis, kus arvestatakse iga lapse huvide ja vajadustega, sealjuures nende hariduslike erivajadustega. Me tahame saata oma lapsed lasteaeda ja kooli, kus nad tunnevad end hästi, mis on turvaline ja head haridust andev. Meie lapsed on õnnelikud ja rahul Pühajärve lasteaias ja koolis.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar