teisipäev, 22. märts 2011

Pühajärve Põhikooli lapsevanemate pöördumine

Pühajärve Põhikool on üle 150 aasta vanune kool. Tänasel päeval on tegemist ühe Vabariigis tuntud ja tugeva põhikooliga. Tegu on avatud kooliga, mis on kaasatud väga erinevatesse, sh rahvusvahelistesse projektidesse ning teadusprojektidesse (Innovaatilise väikekooli projekt, mille eeskujuks on Pühajärve Põhikool). Kooli tulemused on väga head nii õppeainetes kui ka ainevälistes tegevustes. Kool tervikuna ja tema töötajad on saanud mitmesuguseid tunnustusi, sh pärjatud 2001. a. EV Presindendi Kaunima kooli tiitliga.

Täna õpib koolis 88 last ning lasteaias 18, seega kokku 106 last, olles selliselt Valgamaal suuruselt kolmas lasteaed-põhikool. Kool ja lasteaed on omavahel kõikides tegevustes väga tihedalt seotud, koos toimuvad kõik pidupäevade tähistamised, väljasõidud, eelkooli õpe toimub juba tulevase klassijuhatajaga koos. Üle 70% kooli lastest, lapsevanematest, õpetajatest on aastate jooksul läbiviidud rahuloluuringutes kooliga väga rahul või rahul. Meie tahame, et meie lapsed saaksid just käia väikeses koolis, kus arvestatakse iga lapse huvide ja vajadustega, mis on turvaline ja head haridust andev kool. Me oleme veendunud, et Pühajärve Põhikool seda kõike on.

17.03.2011 teavitas Otepää vallavalitsus, et Pühajärve põhikooli jätkamine käib vallale üle jõu, kuna vald ei suuda tagada koolile rahalisi vahendeid ning ohuks võib saada tulevikus kvaliteedi langemine, kui õpilaste arv koolis väheneb. Seega võetakse vastu otsus Pühajärve põhikool sulgeda.

Kooli lapsevanemad ning õpetajad on seisukohal, et ülaltoodud väited ei ole piisavalt põhjendatud.

Esiteks, demograafilist arengut vaadates on kriitilised aastad 2012 ja 2013, kui Otepää vallas kooliastuvaid lapsi on 29, tõustes järmisel 4 aastal jälle tavapärasest isegi suurema laste arvuni (2014- 38 last, 2017-46 last). Seega on laste arvult kriitilised vaid 2 aastat.
Tulenevalt sellest ei ole põhjust kahelda kooli õppekvaliteedi ja huvitegevuse olulises langemises.

Teiseks, vald ei ole suutnud senini tõestada, et tal käib kooli finantseerimine üle jõu.

Kolmandaks, kuna vallas tegutseb ka Otepää Gümnaasium, kelle huvides on suurendada oma õpilaste arvu nii põhikoolis kui gümnaasiumis, siis püütakse seda saavutada eelkõige Pühajärve Põhikooli sulgemise abil ning pööratakse seetõttu vähem tähelepanu oma kooli arendamisele ja perspektiividele.

Alates 2010 aasta suvest, tegeleb Otepää omavalitsus eesmärgiga igal juhul kool sulgeda, kasutades selleks poliitiliselt kallutatud tellimustöid (Otepää valla Haridusvõrgustiku arengukava, mille varjatud eesmärgiks oli saada dokument, mis põhjendaks kooli sulgemise vajaduse), lastevanemate mõjutamisi ning muid demagoogilisi võtteid. Kogukonna ega Pühajärve kooli lapsevanemate huve ei ole arvestatud, ainuüksi haridusvõrgustiku arengukavale esitatud 53 ettepanekust jäeti enamus arvesse võtmata ega ole algatatud mingisugust arutelu valla hariduse teemadel.

Meie hinnangul on ei ole kavandatav kooli sulgemise otsus piisavalt põhjendatud ega läbi arutatud kogukonnaga. Pühajärve Põhikooli sulgemise otsus toob kaasa väga kaugele ulatuvad negatiivsed tagajärjed, mis ei ole seotud ainult konkreetse kooli sulgemisega, vaid paikkonna arenguga laiemalt.

Teeme ettepaneku, et Otepää valla volikogu ei võtaks vastu eelnõudena esitatud Otepää haridust puudutavaid dokumente, sh otsust Pühajärve Põhikooli sulgemise kohta.

Soovime olla kaasatud haridusküsimusi puudutavates otsuste ja küsimuste arutelude juurde ning leida koos Otepää vallavalitsusega parimad võimalikud lahendused Otepää haridusküsimuste lahendamiseks.

Pühajärve Põhikooli ja Pipi lasteaiarühma lapsevanemate nimel

Rain Kimmel
Pühajärve Põhikooli Hoolekogu esimees

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar