neljapäev, 24. märts 2011

Pühajärve Põhikooli töötajate pöördumine

Otepää Vallavalitsusele
Otepää Vallavolikogule
23. märts 2011
Pühajärve Põhikooli töötajate pöördumine
!7. märtsil 2011  Pühajärve Põhikooli direktorile, hoolekogu esimehele, õpetajate usaldusisikule ja haridusvõrgustiku töögrupis osalenud liikmele edastatud info kohaselt on Otepää vallal valmimas otsuse eelnõu Pühajärve Põhikooli sulgemiseks alates 1.septembrist 2011.
Oleme veendunud, et Pühajärve Põhikooli sulgemine ei ole otstarbekas:
1. Õpikute ja töövihikute tellimine toimus koolides 1. novembriks 2010. Kuna Otepää valla koolid õpivad paljudes ainetes erinevate õppematerjalide  järgi, toob see kaasa vallale täiendavaid kulutusi.
2. 11.03.2011 on allkirjastatud KIK’i leping summas 4473.18 eurot, et läbi viia õuesõppe päevasid Pühajärve Põhikoolis 2011/2012 õppeaastal.
3. Valla töötajatena  on õpetajatel ebaselgus tööalase tuleviku suhtes. Vallapoolne väide, et õpetajatele jagub tööd Otepää Gümnaasiumis  ei ole Pühajärve Põhikooli õpetajate arvates reaalne. Samuti ei ole toimunud läbirääkimisi, et kõikidele kooli töötajatele tagatakse samaväärne töökoht.
4. Koolis igapäevaselt töötades on selgelt näha, et kõik õpilased ei ole suutelised õppima suures klassikollektiivis. Seni on Otepää vald taganud lapsevanematele võimaluse valida linnakooli  ja väikese maakooli vahel.
5. Tunneme muret koolimaja edasise käekäigu pärast. On lubamatu, et see maja jääb teadmata ajaks tühjana seisma.
6. 2011/2012 õppeaastal  on Pühajärve Põhikooli 9. klassis 15 õpilast, mis on piisav arv klassi toimimiseks.(3.kooliastmes on 37 õpilast)
Kevadel 2011 lõpetab 8 õpilast põhikooli. Uuel õppeaastal astub esimesse klassi 8 õpilast, kellest 3 on erivajadusega. Seega kooli õpilaste arv ei muutu.
7. Pühajärve Põhikooli sulgemine ei ole vastavuses Otepää valla haridusvõrgu arengukava vastava punktiga „Vallavalitsus analüüsib igal aastal olukorda ja korraldab haridusasutuste võrgu ümber ühendades järk-järgult ja vastavalt kooli astuvate laste arvule Pühajärve Põhikooli Otepää Gümnaasiumiga”.  
8. 8. märtsil Otepää Vallavalitsusele ja Otepää vallavolikogu haridus-ja noorsookomisjonile saadetud kirjale pole Pühajärve põhikool siiani vastust saanud. Kiri puudutas kooliastuvate HEV laste õpetamist.
9. Praegu on Otepää vallal käsil projekt tuua lasteaiarühm „Pipi” kooli ruumidesse, mis toetab laste sujuvat üleminekut lasteaiast kooli.
10. Kooli töötajad on valmis leidma täiendavaid võimalusi rahaliste ressursside kokkuhoiuks.
11. Pühajärve Põhikool on välja valitud EDUKO uuringuks ”Kooli innovatsioonimudelid maakoolide näitel”. Oleks kahetsusväärne, kui Euroopas tutvustataks innovaatilist kooli, mis on suletud.
Pühajärve Põhikooli puudutavate otsuste tegemisel palume ülalnimetatud seisukohti arvestada. Soovime olukorda koos analüüsida, et leida parimaid lahendusi. 2012/2013 õppeaastat puudutavad läbirääkimised tuleks teostada hiljemalt 1.oktoobriks 2011.
Pühajärve Põhikooli töötajate nimel
Peeter Kangur
töötajate usaldusisik

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar