kolmapäev, 16. november 2011

Pühajärve kooli lapsevanemad nõuavad sisulist arutelu

PRESSITEADE: Pühajärve kooli lapsevanemad nõuavad sisulist arutelu

Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning lapsevanemad nõuavad vallalt kooli sulgemise otsuse edasi lükkamist ning sisulist arutelu valla elanikega. Esmaspäeval esitas PPK hoolekogu Otepää vallale päringu, kus paluti esitada koolide ühendamise tegevuskava ning arvestused, siiani sellele vastatud ei ole. Seetõttu peavad Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning lapsevanemad Otepää valla poolt tänaseks kokkukutsutud koosolekut osaks näilise kaasamise protsessist ning on otsustanud selles küünilises mängus mitte osaleda.

Pühajärve kooli vilistlane Solveig Raave kinnitab, et vallavõim ei ole elanikke kaasanud ja tegi otsuse salaja. "Me oleme esitanud vallale kirjalikke ettepanekuid valla haridusküsimuste lahendamiseks, teinud koostööettepanekuid juba rohkem kui aasta,“ ütles Raave. „Oleme palunud kirjalikke arvestusi ja tegevuskava koolivõrgu ümberkorraldamise kohta Otepää piirkonnas, aga palvete mitmekordsusest hoolimata ei saa kooli õpetajad, hoolekogu ega lapsevanemad mingeid vastuseid. Koolide ühendamise otsuse eelnõust lugesime reedel ajalehest!"

Külavanem Ivika Nõgel peab sellist jõuga kooli sulgemist ebademokraatlikuks, mille tulemuseks on kodaniku ja võimu kaugenemine. Nõgeli hinnangul on sellel halb mõju ka Otepää valla kui atraktiivse elukeskkonna ja võimalike töökohtade kasvule. „Selline otsus on selgelt suunatud keskuse huvide kaitseks ja on hoolimatu linnast väljaspool toimuva suhtes,“ ütles külavanem Nõgel. „Tegelikult on valdade ühinemisest saadik kogu Otepää valla majanduspoliitika suunatud keskuse tugevdamisele valla arvelt. Enamus investeeringud on läinud linna, mujal valla piires on investeeringuid tehtud vaid teede korrashoidu."

Lapsevanem Margit Prede sõnul töötab kohalik Reformierakonna juhitud võim vastu oma partei poolt väljakäidud põhimõtetele ja seisukohtadele. „Mis liberaalsusest, avatusest ja kodanikuühiskonna kaasamisest saame rääkida olukorras, kus kõiki lapsevanemaid puudutav otsus tehakse kuskil tagatoas salaja ära,“ ütles Prede. Tema hinnangul minnakse head haridust pakkuva, kohalikule identiteedile vajaliku, innovaatilise ja kaunima kooli tiitliga pärjatud Pühajärve Põhikooli sulgemisega otseselt vastuollu ka käimasoleva haridusreformiga. „Peaminister kui ka haridusminister on selgelt välja öelnud, et põhikool peab olema kodu lähedal,“ ütles Prede. „Lisaks on nad kinnitanud, et tugevaid põhikoole ei suleta."

Otepää valla elaniku, kooli hoolekogu liige ja kogukonna eestkõneleja Teet Reedi sõnul tuleks valda elama rohkem inimesi vaid siis, kui seal on hea elukeskkond ning kvaliteetsed haridusasutused. „Ühe Eesti parima maakooli Pühajärve Põhikooli sulgemise tulemusena peletame siit noori peresid eemale,“ on Reedi kindel. „Selle lõpptulemus on, et Otepääl suletakse ka gümnaasium, sest selles piirkonnas lihtsalt ei ela enam noori, kes keskharidust vajaksid.“

Teet Reedi 5059086
Margit Prede 56900450

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar